Skip to main content

A Lloyd's magyar kötvénytulajdonosai – A panasztétel módja.

Ismerje meg a panasztétel módját és a panaszkezelési eljárást!

Ha panaszt kíván tenni, kérjük, olvassa el a kötvényében a kapcsolattartó személy elérhetőségeit. Vagy forduljon az üzletkötőhöz, akinél a szerződést kötötte, vagy ha a panasz igényre vonatkozik, fordulhat bárkihez, aki az igényével foglalkozott, hogy tájékoztassa őket az elégedetlenségéről.

Mi a panasz?

A Lloyd’s meghatározása szerint:

A panasz az ügyfél kifogása a következőkkel kapcsolatban: a biztosító mulasztásai és cselekményei a szerződés aláírása előtt vagy után; a szerződés teljesítése a biztosító részéről; a szerződés megszüntetése; bármilyen szerződésnek a megszűnése utáni jogviták szerinti  rendezése.

A Lloyd's hogyan kezeli a panaszát

A Lloyd's megbízottja vagy a kötvényében megnevezett személy, aki felhatalmazást kapott a panasza elbírálására, a panaszának kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban közölni fogja Önnel a döntését.

Ha Ön továbbra sem elégedett, miután megkapta a végleges választ, akkor a panaszával a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központhoz vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat. Az elérhetőségeik:

Magyar Nemzeti Bank

Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Magyarország
1534 Budapest
BKKP Postafiók: 777

+36 840 203 776
Pénzügyi Békéltető Testület

Magyarország
1013 Budapest
Krisztina körút 39

+36 14 899 100

E panaszkezelési eljárás nem befolyásolja a törvényes jogait.

Panasztétel

Panaszával a Lloyd’s-hoz az Egyesült Királyságban e címen fordulhat:

Complaints

Fidentia House
Walter Burke Way
Chatham Maritime
Chatham
Kent
ME4 4RN

+44 (0)20 7327 5693