Skip to main content

Lloyd'sin suomalaiset vakuutuksenottajat – Kuinka valitus tehdään.

Ottakaa selvää, kuinka valitus tehdään ja millainen valitusten käsittelymenettely on.

Jos haluatte tehdä valituksen, tarkistakaa vakuutuskirjasta sen henkilön yksityiskohtaiset tiedot, johon on otettava yhteyttä. Vaihtoehtoisesti voitte otta yhteyttä välittäjäänne tai, jos valitus koskee vaadetta, ottakaa yhteyttä henkilöön, joka on käsitellyt vaadettanne ilmoittaaksesenne tyytymättömyydestänne.

Mikä on valitus?

Lloyd’s määrittelee valituksen seuraavasti :

Kaikki suullisesti tai kirjallisesti esitetty tyytymättömyys, olipa se oikeutettua tai ei, henkilön toimesta tai henkilön puolesta koskien finanssipalvelun toimittamista tai epäonnistumista finanssipalvelun toimittamisessa, jossa (1) väitetään, että valittaja on kärsinyt (tai voi kärsiä) taloudellisen menetyksen, materiaalista ahdinkoa tai aineellista hankaluutta (2), ja se koskee kyseisen vastaajan tai jonkun muun henkilön toimintaa, jolla vastaajalla on tiettyä yhteyttä finanssipalvelujen tai -tuotteiden markkinointiin tai toimittamiseen, mikä tapahtuu  Finanical Ombudsman Service -palvelun lainkäyttövallan alaisena Isossa-Britanniassa.

Kuinka Lloyd's käsittelee valituksenne

Lloyd'sin edustaja tai vakuutuskirjassanne nimetty osapuoli, joka on nimitetty käsittelemään valitustanne yhtiön puolesta, pyrkii toimittamaan päätöksensä 8 viikon sisällä valituksen vastaanotosta.

Jos olette edelleen tyytymättömiä saatuanne lopullisen päätöksen, voitte välittää valituksen Financial Ombudsman Service -palvelulle. Palvelun yhteystiedot ovat :

The Financial Ombudsman Service

Exchange Tower

London

E14 9SR

United Kingdom

+44 20 7964 1000 http://www.financial-ombudsman.org.uk/

Nämä valituksen käsittelyn järjestelyt eivät vaikuta laillisiin oikeuksiinne.

Valituksen tekeminen

Voitte ottaa yhteyttä Lloyd’siin Isossa-Britanniassa:

Complaints

Fidentia House
Walter Burke Way
Chatham Maritime
Chatham
Kent
ME4 4RN

+44 (0)20 7327 5693