Skip to main content

Български притежатели на полици на Лойдс – Как да подадете жалба

Разберете как да подадете жалба и процедурата по разглеждане на жалби

Ако желаете да подадете жалба, моля проверете във вашата полица данните на човека, с когото трябва да се свържете.

Може също да се свържете с вашия брокер, или ако оплакването е свързано с иск, свържете се с лицето занимаващо се с вашия иск, за да ги информирате за вашето недоволство.

Какво е жалба?

Лойдс определя жалбата като:

Всяко устно или писмено изразяване на недоволство, независимо дали е оправдано или не, лично или от името на човек, относно предоставянето или не предоставянето на финансова услуга, в което (1) се твърди, че жалбоподателят е претърпял (или може да претърпи) финансова загуба, материален ущърб или материално неудобство, и (2) което се отнася до дейността на този ответник, или на всеки друг ответник, с когото този ответник има някакви взаимоотношения свързани с маркетинг или предоставяне на финансови услуги или продукти, което попада под юрисдикцията на Службата за финансов надзор в Обединеното кралство.

Как Лойдс ще разгледа вашата жалба

Управляващият агент на Лойдс, или страната, посочена във вашата полица, назначена да се занимава с вашата жалба от негово име, ще се стремят да ви предоставят писменото си решение в срок от 8 седмици от получаване на жалбата.

Ако останете недоволен след получаването на окончателния отговор, може да изпратите вашето оплакване до Финансовия омбудсман. Техните данни за контакт са:

The Financial Ombudsman Service

Exchange Tower
London
E14 9SR
United Kingdom

+44 20 7964 1000

Тези процедури за разглеждане на жалби не засягат законовите ви права.

Подаване на жалба

Може да се свържете с Лойдс в Обединеното кралство на адрес:

Complaints

Fidentia House
Walter Burke Way
Chatham Maritime
Chatham
Kent
ME4 4RN

+44 (0)20 7327 5693