Če se želite pritožiti, preverite podatke o kontaktni osebi na polici ali pa stopite v stik z vašim zavarovalniškim posrednikom. Če se želite pritožiti v zvezi z že vloženo pritožbo, stopite v stik z osebo, ki je vašo pritožbo obravnavala in jo obvestite o vašem nezadovoljstvu.

Kaj je pritožba?

Lloyd’s definira pritožbo kot:

Kakršenkoli pisni ali ustni izraz nezadovoljstva, naj bo le-to upravičeno ali ne, od same osebe ali v imenu določene osebe, glede opravljene, pomanjkljivo opravljene ali nezagotovljene finančne storitve, ki: (1) navaja, da je pritožnik utrpel (ali lahko utrpi) finančno izgubo, materialno škodo ali materialno izgubo in, (2) ki je v povezavi z dejavnostjo nasprotne stranke, ali katere koli druge stranke, s katero je nasprotna stranka bila v povezavi v okviru trženja ali izvajanja finančnih storitev ali proizvodov, ki so v pristojnosti Službe finančnega ombudsmana.

Kako bo Lloyd obravnaval vašo pritožbo

Lloyd´s-ov pooblaščenec za upravljanje ali stranka navedena na vaši polici, ki je bila imenovana za obravnavo vaše pritožbe v njegovem imenu, vas bo o sklepu v pisni obliki obvestil najkasneje 8 tednov po prejemu vaše pritožbe.

Če po prejetem odgovoru še vedno niste zadovoljni, lahko vašo pritožbo naslovite na Službo finančnega ombudsmana na naslov:

 

The Financial Ombudsman Service

 

Exchange Tower

 

London

 

E14 9SR

 

United Kingdom

 

Tel: +44 20 7964 1000 (iz tujine)

 

Email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

 

http://www.financial-ombudsman.org.uk

 

Ta pravila za obravnavo pritožb, ne vplivajo na pravice, ki vam jih zagotavlja veljavna zakonodaja.

 

Za pritožbo lahko stopite v stik z Lloyd´s - om v Združenem Kraljestvu:

Complaints

Fidentia House

Walter Burke Way

Chatham Maritime

Chatham

Kent

ME4 4RN

Email: complaints@lloyds.com

Tel: +44 (0)20 7327 5693