Ja vēlaties iesniegt sūdzību, lūdzu, ieskatieties savā polisē, lai noskaidrotu kontaktpersonas datus. Vai arī sazinieties ar savu mākleri vai – ja sūdzība attiecas uz prasību – ar personu, kura izskata šo prasību, lai informētu par savu neapmierinātību.

 

Kas ir sūdzība?

Lloyd’s definē sūdzību kā:

jebkādu mutisku vai rakstisku, pamatotu vai nepamatotu, neapmierinātības paudumu no kādas personas vai tās vārdā par finanšu pakalpojuma sniegšanu vai nesniegšanu, kurā: (1) apgalvots, ka sūdzības iesniedzējs ir cietis (vai var ciest) finansiālu zaudējumu, materiālu kaitējumu vai materiālu apgrūtinājumu, un (2) kas attiecas uz šī respondenta vai kāda cita respondenta, ar kuru šim respondentam ir kāda saistība mārketinga jomā vai finanšu pakalpojumu vai produktu nodrošināšanā, aktivitāti, uz ko attiecas finanšu tiesībsarga dienesta jurisdikcija Apvienotajā Karalistē.

Kā Lloyd's izskatīs jūsu sūdzību

Lloyd's vadības pārstāvis vai jūsu polisē norādītā puse, kas iecelta, lai izskatītu jūsu sūdzību Lloyd's vārdā, centīsies jums rakstveidā sniegt savu lēmumu 8 nedēļu laikā pēc sūdzības saņemšanas.

Ja pēc galīgās atbildes saņemšanas jūs joprojām esat neapmierināts, jums ir tiesības savu sūdzību adresēt Finanšu tiesībsarga dienestam.  Kontaktinformācija ir šāda:

 

The Financial Ombudsman Service

 

Exchange Tower

 

London

 

E14 9SR

 

Apvienotā Karaliste

 

Tālr.: +44 20 7964 1000 (zvanot no citām valstīm, ne Apvienotās Karalistes)

 

E-pasts: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

 

http://www.financial-ombudsman.org.uk

 

Šī sūdzību izskatīšanas kārtība neietekmē jūsu likumā paredzētās tiesības.

Sūdzības iesniegšana

Varat sazināties ar Lloyd’s Apvienotajā Karalistē šādā adresē:

Complaints

Fidentia House

Walter Burke Way

Chatham Maritime

Chatham

Kent

ME4 4RN

E-pasts: complaints@lloyds.com

Tālr.: +44 (0)20 7327 5693