Raadpleeg indien u een klacht in wilt dienen uw polis voor de gegevens van de betreffende contactpersoon.U kunt ook contact opnemen met uw makelaar. Als de klacht een claim betreft, wordt u verzocht contact op te nemen met degene die uw claim in behandeling heeft om deze te laten weten dat u niet tevreden bent.

Was is een klacht?

De definitie van Lloyd’s van een klacht is:

Een mondelinge of schriftelijke uitdrukking van ontevredenheid, al dan niet gerechtvaardigd, van of namens een persoon over het verschaffen of niet verschaffen van een financiële dienst waarin wordt beweerd dat de klager financieel verlies, aanzienlijk leed of aanzienlijk ongemak heeft geleden (of kan leiden).

Hoe Lloyd's uw klacht in behandeling neemt?

De Managing Agent van Lloyd's, of de partij die in uw polis is aangeduid om namens de Managing Agent uw klacht in behandeling te nemen, zal u binnen 8 weken van de ontvangst van de klacht een beslissing geven.

Als u niet tevreden bent met die beslissing kunt u uw klacht doorverwijzen naar de Ombudsdienst verzekeringen.  De contactgegevens zijn :

Insurance Ombudsman (Ombudsman van de Verzekeringen/Ombudsman des assurances)

de Meeussquare 35

1000 Brussel

België

Tel: +32 (2) 547 58 71

Fax: +32 (2) 547 59 75

Website: www.ombudsman.as

Deze behandeling van uw klacht doet niet af aan uw wettelijke rechten.

Hoe maak je een klacht?

Contact opnemen met Lloyd's België op:

Beursplein 37

Postbus 30196

3001 DD Rotterdam

Email: lloydsbenelux@lloyds.com

Tel: + 31 10 205 2110

Contact opnemen met Lloyd's in het Verenigd Koninkrijk op:

Complaints
Fidentia House
Walter Burke Way
Chatham Maritime
Chatham
Kent
ME4 4RN

Email: complaints@lloyds.com

Tel: +44 (0)20 7327 5693

At indgive en klage

U kunt ten alle tijden conact met ons opnemen :

Beursplein 37

Postbus 30196

3001 DD Rotterdam

Email: lloydsbenelux@lloyds.com

Tel: + 31 10 205 2110

Du kan kontakte Lloyds i Det Forenede Kongerige på:

Complaints
Fidentia House
Walter Burke Way
Chatham Maritime
Chatham
Kent
ME4 4RN

Email: complaints@lloyds.com

Tel: +44 (0)20 7327 5693
Fax: +44 (0)20 7327 5225