Skip to main content

Norge

Sammendrag klagebehandling

Definisjon av klage

Et uttrykk for misnøye adressert til en forsikringsgiver fra en person vedrørende forsikringsavtalen eller den service han/ hun har mottatt. Klagebehandling avviker fra skadebehandling, og også fra enkle henvendelser vedrørende forsikringsavtalen, informasjon og klargjøring.

Tidsfrister

Uten unødvendig forsinkelse, og med et fyldig begrunnet svar på klagen innen 8 uker.

Svar på klager skal informere om den rett klageren har til å forelegge klagen for det relevante eksterne klageorganet (External Dispute Resolution). Klageren skal gis fullstendige kontaktdetaljer til det relevante eksterne klageorganet, disse finnes i Sammendrag klagebehandling.

Lloyd’s har gitt retningslinjer for den fremgangsmåten som skal følges ved behandlingen av internasjonale klager (non-UK) i Market Bulletin Y4964 – International Complaints Handling: Expansion of New Procedures. For norske klager er disse retningslinjene for klagebehandling endret på en del punkter, som bestemt i Market Bulletin Y4896. Disse endringene reflekterer lokale regulatoriske og lovbestemte krav, samt markedspraksis.

Lloyd’s retningslinjer for internasjonale klager følger de retningslinjer for klagebehandling som er gitt av UK Financial Conduct Authority (FCA), samtidig som de gir den fleksibilitet managing agents behøver for å kunne behandle klager etter de lokale retningslinjer