Skip to main content

Lloyd's draudėjai Lietuvoje – skundų pateikimo tvarka

Kaip pateikti skundą ir kokia yra skundų pateikimo tvarka

Norėdami pateikti skundą, savo polise susiraskite darbuotojo duomenis. Taip pat galima kreiptis į brokerį arba, jei skundas susijęs su reikalavimą išmokėti draudimo išmoką tvarkiusiu darbuotoju, apie savo nepasitenkinimą galite informuoti jį.

Kas yra skundas?

Lloyd’s skundą apibrėžią kaip:

Lietuvoje skirtingai apibrėžiami vartotojų ir ne vartotojų skundai.

Vartotojo ginčas apibrėžiamas kaip “vartotojo ir pardavėjo ar paslaugos teikėjo ginčas dėl faktų ir/arba iš vartotojo sutarties kylančių teisinių klausimų”.

Kad skundas būtų priimtas, jis turi būti pateiktas raštu.

Ne vartotojo skundas apibrėžiamas kaip “raštu pateiktas pareiškėjo kreipimasis finansų rinkos dalyviui, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos asmens teisės arba teisėti interesai, susiję su finansų rinkos dalyvio teikiamomis paslaugomis arba sudarytomis sutartimis, ir prašoma tenkinti pareiškėjo reikalavimus”.

Kad skundas būtų priimtas, jis turi būti pateiktas raštu.

Kaip Lloyd's nagrinės Jūsų skundą

Lloyd's įgaliotas agentas arba Jūsų polise nurodyta šalis, kuriai buvo pavesta peržiūrėti Jūsų skundą jo vardu, stengsis atsakyti į Jūsų skundą raštu per 14 dienų nuo jo gavimo dienos.

Jei esate nepatenkinti galutiniu sprendimu, galite perduoti skundą Finansinių paslaugų ombudsmeno institucijai adresu:

Lietuvos bankas

Priežiūros tarnyba
Žirmūnu g. 151
LT-09128 Vilnius
Lietuva

+370 5 268 0029

Ši skundų pateikimo tvarka nepažeidžia Jūsų įstatymų aktais nustatytų teisių.

Norėdami pateikti skundą

Kreipkitės į Lloyd’s JK adresu:

Complaints

Fidentia House
Walter Burke Way
Chatham Maritime
Chatham
Kent
ME4 4RN

+44 (0)20 7327 5693