Skip to main content

Lloyd’s on kehtestanud protsessi, mida tuleb järgida rahvusvaheliste (Ühendkuningriigiväliste) kaebuste lahendamisel, väljaandes Market Bulletin Y4961 – International Complaints Handling: Expansion of New Procedures (Turubülletään Y4961 – Rahvusvaheliste kaebuste lahendamine: uute protseduuride laiendamine). Eestist laekuvate kaebuste suhtes on tehtud selles järgitavas protsessis mitu muudatust, nagu on märgitud turubülletäänis Y5091. Need muudatused kajastavad kohalikke regulatiivseid ja õiguslikke nõudeid ja turu tavasid.

Lloyd’si rahvusvaheliste kaebuste lahendamise korra eesmärk on võimaldada järelevalvet kaebuste lahendamise üle kooskõlas Ühendkuningriigi Finantsjärelevalveameti (FCA) regulatiivnõuetele, kuid võimaldada ka haldusagentidele paindlikkust kaebuste lahendamiseks kohalike eeskirjade kohaselt.

Kaebuse määratlus 

Suuline või kirjalik rahulolematuse väljendus, põhjendatud või mitte, mille isik esitab või mis tema nimel esitatakse finantsteenuse osutamise või osutamata jätmise kohta ning:

(1) milles väidetakse, et kaebuse esitajale on põhjustatud (või võidakse põhjustada) rahalist kahju, olulist muret või olulist ebamugavust, ning (2) mis on seotud kaebuse adressaadi tegevusega või muu adressaadi tegevusega, kellega see adressaat on mingil viisil seotud finantsteenuste või -toodete turundamise või pakkumise kaudu, mis alluvad Ühendkuningriigi Finantsala Ombudsmani Büroo jurisdiktsioonile.

Tähtajad

Kaebuse kättesaamise kohene kinnitamine

Lõplik vastus esitatakse 8 nädala jooksul alates kaebuse saamisest.

Väline kaebuste lahendamine 

Kaebusele vastamisel tuleb kaebuse esitajale teatada, et kui ta ei ole kaebuse lahendamisega rahul, võib tal olla õigus esitada oma kaebus läbivaatamiseks sobivale kaebuste välise lahendamise organile. Talle tuleb esitada kaebuste välise lahendamise organi täielikud kontaktandmed, mis on esitatud kaebuste lahendamise kokkuvõttes.