Skip to main content

Hoe kunnen zorgen kenbaar worden gemaakt

Het verzoek zal naar verwachting worden behandeld door een rechter van de High Court, 7 Rolls Building, Fetter Lane, Londen, EC4 1NL, op 18 november 2020 (de ‘hoorzitting’).

Eenieder die van mening is dat hij door de regeling wordt benadeeld, kan op de volgende manieren zijn bezwaren kenbaar maken: Informatielijn Of per post

Lloyd’s Brexit-Transfer

PO Box 274

BANGOR

BT19 7WZ

Eenieder die meent nadelige gevolgen te ondervinden als gevolg van de voorgenomen regeling, heeft het recht deel te nemen aan de hoorzitting en zijn zienswijze kenbaar te maken, hetzij persoonlijk, hetzij door een vertegenwoordiger. 

Om de procedure zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij Lloyd’s zo snel mogelijk en bij voorkeur vóór 23 september 2020 schriftelijk op het onderstaande adres op de hoogte te stellen indien iemand deze hoorzitting wil bijwonen, met opgave van de reden van de verwachte negatieve gevolgen. 

We raden u aan om de sectie <Belangrijke updates> van deze website in de gaten te houden. We zullen de informatie up-to-date houden naarmate we het overdrachtsproces doorlopen, inclusief details over eventuele wijzigingen aan de tijdstippen en resultaten van de hoorzitting. Tevens zullen we in september 2020 een aanvullend rapport van de onafhankelijke deskundige publiceren.

Informatielijn Brexit Transfer

Post Lloyd’s Brexit Transfer,

PO Box 274, BANGOR, BT19 7WZ.

00800 6699 1669