Skip to main content

Belangrijke updates

Lloyd’s heeft besloten de ingangsdatum van de regeling uit te stellen om ervoor te zorgen dat Lloyd’s, Lloyd’s Europe en de marktdeelnemers klaar zijn en zoveel mogelijk tijd hebben om de succesvolle uitvoering van deze omvangrijke en complexe Part VII-overdracht te garanderen.

De definitieve hoorzitting is nu gepland voor 18 november 2020 en het voorstel is om de ingangsdatum van de regeling te verplaatsen naar 30 december 2020.

De andere belangrijke data van de procedure staan hieronder.

Verwacht wordt dat de definitieve hoorzitting voor de voorgestelde overdracht op de volgende locatie en datum zal plaatsvinden op:

High Court of England & Wales
Fetter Lane
Londen

Op: 18 november 2020
Om: 10:30

Data en volgorde van gebeurtenissen

Brexit-dag 31 januari 2020
tiële hoorzitting van de High Court 12 mei 2020
Kennisgevingsfase Juni – augustus 2020
Publicatie van het aanvullend verslag van de onafhankelijke deskundige November 2020
Definitieve hoorzitting van de High Court 18 november 2020
Ingangsdatum regeling 30 december 2020
Einde van de overgangsperiode 31 december 2020

Brexit

De huidige verwachting is dat de overgangsperiode op 31 december 2020 zal aflopen.

Informatielijn Brexit Transfer

Post Lloyd’s Brexit Transfer,

PO Box 274, BANGOR, BT19 7WZ.

00800 6699 1669