Ako želite podnijeti pritužbu, provjerite u svojoj polici podatke osobe koju trebate kontaktirati.

Možete se obratiti i vašem brokeru ili, ako se vaša pritužba odnosi na zahtjev, kontaktirajte osobu koja je ranije rješavala vaš zahtjev kako biste ju obavijestili o svojem nezadovoljstvu.

 

Što je pritužba?

Lloyds „pritužbu“ definira kao:

Svako usmeno ili pismeno izražavanje nezadovoljstva, bilo opravdano ili ne, od strane ili u ime neke osobe, vezano uz pružanje ili nepružanje financijske usluge (1) kojim se navodi da je pritužitelj pretrpio (ili može pretrpjeti) financijski gubitak, materijalne tegobe ili materijalne neugodnosti, i (2) koje se odnosi na djelovanje tog prituženika, ili svakog drugog prituženika s kojim je taj prituženik povezan po pitanju marketinga ili pružanja financijskih usluga ili proizvoda, a koje spada u nadležnost Službe financijskog pravobranitelja u Ujedinjenoj kraljevini..

 

Kako Lloyds postupa s vašom pritužbom

Lloydsov rukovodeći agent, ili strana navedena u vašoj polici koja je imenovana da rješava vašu pritužbu u ime agenta, nastojat će vam dostaviti svoju odluku, u pisanom obliku, u roku od 8 tjedana od primitka pritužbe.

Ako i nakon primitka konačnog odgovora ostanete nezadovoljni, svoju pritužbu možete uputiti Službi financijskog pravobranitelja. Kontakt-podaci Službe su:

The Financial Ombudsman Service

Exchange Tower

London

E14 9SR

United Kingdom

Tel.: +44 20 7964 1000 (za međunarodne pozive)

Adresa e-pošte: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

http://www.financial-ombudsman.org.uk

Ova rješenja za rješavanje pritužbi ne dovode u pitanje vaša zakonska prava.

 

Podnesite pritužbu

Lloyds u Ujedinjenoj kraljevini možete kontaktirati na:

Complaints

Fidentia House

Walter Burke Way

Chatham Maritime

Chatham

Kent

ME4 4RN

Adresa e-pošte: complaints@lloyds.com

Tel.: +44 (0)20 7327 5693