Skip to main content

De onafhankelijke deskundige

De heer Carmine Papa van PKF Littlejohn LLP is door Lloyd’s aangesteld als onafhankelijk deskundige. Zijn benoeming is goedgekeurd door de Prudential Regulation Authority (‘PRA’) in het VK in overleg met de Financial Conduct Authority (‘FCA’). Zijn rol bestaat erin de gevolgen van de overdracht voor alle polishouders in kaart te brengen. Hij heeft een verslag van zijn beschouwingen en bevindingen opgesteld, dat de High Court in overweging zal nemen.

De belangrijkste conclusie van de heer Papa is dat geen enkele polishouder nadelige gevolgen zal ondervinden van de overdracht.

Profiel

Carmine Papa is partner van PKF Littlejohn LLP en fellow van het Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Hij was de afgelopen 35 jaar op verschillende manieren betrokken bij de Lloyd’s-verzekeringsmarkt, waaronder de beoordeling van de verzekeringsaansprakelijkheden van Lloyd’s-syndicaten en de beoordeling van de kwaliteit van de actuariële prognoses om die aansprakelijkheden te beoordelen.

Lloyd’s heeft hem aangesteld als onafhankelijke deskundige in verband met deze overdracht. Zijn aanstelling is goedgekeurd door de PRA in overleg met de FCA. Hij heeft geen financieel belang in de Corporation of Lloyd’s of Lloyd’s Insurance Company N.V. (‘Lloyd’s Brussels’).

PKF Littlejohn LLP treedt momenteel op als accountant en professioneel adviseur van een aantal syndicaten. Op dit moment is de onafhankelijke deskundige niet rechtstreeks betrokken bij audits van syndicaten en adviseert hij geen syndicaten in een professionele hoedanigheid. Noch PKF Littlejohn LLP, noch de onafhankelijke deskundige hebben de laatste 10 jaar voor de Corporation of Lloyd’s gehandeld. Zij hebben nooit in enige hoedanigheid voor Lloyd’s gehandeld.

Het verslag van de onafhankelijke deskundige is toegankelijk via de documentenbibliotheek. Vanwege de technische inhoud is zijn volledig verslag alleen beschikbaar in het Engels. Een samenvatting van zijn volledige verslag is beschikbaar in het Frans, Spaans, Italiaans, Duits en Nederlands.