Skip to main content

Lloyd'si Eesti kindlustusvõtjad – kuidas kaebust esitada.

Uurige kaebuse esitamise ja läbivaatamise korda.

Kui soovite kaebust esitada, vaadake oma poliisilt, kelle poole pöörduda. Või võtke ühendust kindlustusmaakleriga, või kui kaebus on seotud nõudega, pöörduge oma nõude käsitleja poole, et neid oma rahulolematusest teavitada.

Mis on kaebus?

Lloyd’s määratleb kaebust järgmiselt:

Suuline või kirjalik rahulolematuse väljendus, põhjendatud või mitte, mille isik esitab või mis tema nimel esitatakse finantsteenuse osutamise või osutamata jätmise kohta ning: (1) milles väidetakse, et kaebuse esitajale on põhjustatud (või võidakse põhjustada) rahalist kahju, olulist muret või olulist ebamugavust, ning (2) mis on seotud kaebuse adressaadi tegevusega või muu adressaadi tegevusega, kellega see adressaat on mingil viisil seotud finantsteenuste või -toodete turundamise või pakkumise kaudu, mis alluvad Ühendkuningriigi Finantsala Ombudsmani Büroo jurisdiktsioonile.

Kuidas Lloyd's teie kaebust lahendab

Lloyd'si haldusagent või teie poliisil märgitud osapool, kes on määratud teie kaebust tema nimel lahendama, teatab teile kirjalikult oma otsusest 8 nädala jooksul alates kaebuse saamisest.

Kui te ei ole lõpliku vastusega rahul, võite esitada oma kaebuse Finantsala Ombudsmani Büroole. Selle kontaktandmed on:

The Financial Ombudsman Service

Exchange Tower
London
E14 9SR
Ühendkuningriik

See kaebuste lahendamise kord ei mõjuta teie seaduslikke õigusi.

Kaebuse esitamine

Võite võtta ühendust Lloyd’si Ühendkuningriigi bürooga aadressil:

Complaints

Fidentia House
Walter Burke Way
Chatham Maritime
Chatham
Kent
ME4 4RN

+44 (0)20 7327 5693