Skip to main content

Danske forsikringstagere hos Lloyd's – sådan indsender du en klage

Find ud af, hvordan du indsender en klage samt information om klagebehandlingsproceduren.

Hvis du vil indsende en klage, bedes du venligst tjekke din forsikringspolice for oplysninger om den relevante kontaktperson.  Som et alternativ kan du kontakte din forsikringsmægler, eller hvis klagen drejer sig om en reklamation, så kontakt den person, som behandlede din reklamation, for at underrette vedkommende om din utilfredshed.

Hvad er en klage?

Bekendtgørelsen om den klageansvarlige i finansielle virksomheders  hånderting af klager  (BEK 556 af 1.juni 2016) definerer en klage som:

En henvendelse fra en kunde, der udtrykker utilfredshed med den leverede tjenesteydelse eller et produkt.

Hvordan Lloyd's vil behandle din klage

Lloyd’s managing agent, eller den/det person/organ, som angivet i din police til at behandle din klage på deres vegne, vil tilstræbe sig på at underrette dig om deres afgørelse, skriftligt, inden for 8 uger fra modtagelse af klagen.

Hvis du stadig er utilfreds, når du har modtaget det endelige svar, kan du evt. henvise din klage til Ankenævnet for Forsikring.  Ankenævnets kontaktinformation er som følger:

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaards Gade 2
DK-1572 Copenhagen V
Danmark

Tlf.: +45 33 15 89 00, telefontid kl. 10:00 til 13:00.

Websted: www.ankeforsikring.dk

Disse klagebehandlingsarrangementer er uden præjudice for dine rettigheder i henhold til loven.

At Indgive en klage

For at kontakte Lloyd's I Danmark:

Complaints

Langelinie Allé 35
DK-2100
Copenhagen
Denmark

+ 45 7227 3586

Du kon kontakte Lloyd's i det forenede Kongerige på:

Complaints

Fidentia House
Walter Burke Way
Chatham Maritime
Chatham
Kent
ME4 4RN

+44 (0)20 7327 5693