Skip to main content

România

Definiția unei reclamații

Orice expresie orală sau scrisă a nemulțumirii, indiferent dacă este justificată sau nu, din partea, sau în numele, unei persoane în legătură cu furnizarea, sau nefurnizarea, unui serviciu financiar, care:
(1) afirmă că reclamantul a suferit (sau poate suferi) pierderi financiare, dificultăți materiale sau inconveniente materiale, și (2) se referă la o activitate a acelui pârât, sau a oricărui alt pârât cu care acel pârât are vreo legătură în comercializarea sau furnizarea de servicii sau produse financiare.

Interval de timp

O confirmare de primire promptă.

Un răspuns final trimis în termen de 8 săptămâni de la primirea reclamației.

Soluționarea externă a litigiilor

În răspunsul la reclamație, reclamantul trebuie informat că, dacă rămâne nemulțumit, este posibil să își poată înainta reclamația serviciului de soluționare externă a litigiilor relevant, pentru a fi revizuită. Acestuia i se vor furniza datele de contact complete ale serviciului de soluționare externă a litigiilor, care se găsesc în Procedura de administrare a reclamațiilor pe scurt.

Lloyd’s a explicat procesul de urmat pentru reclamațiile internaționale (din afara Regatului Unit) în Buletinul Pieței Y4961 – Administrarea reclamațiilor internaționale: extinderea noilor proceduri. Pentru reclamațiile românești, procesul de urmat a fost modificat în mai multe privințe, așa cum se precizează în Buletinul Pieței Y5091. Aceste modificări reflectă cerințele legale și de reglementare locale și practica de pe piață.

Cerințele Lloyd’s în ceea ce privește reclamațiile internaționale au fost elaborate astfel încât să țină cont de inadvertențele asociate administrării reclamațiilor în afara Regatului Unit, conform cerințelor de reglementare ale Autorității de Conduită Financiară britanice, oferind totodată flexibilitate agenților de administrare în ceea ce privește modul în care aceștia administrează reclamațiile în conformitate cu reglementările locale.