Skip to main content

Suomi

Lloyd’s on vahvistanut prosessin noudatettavaksi kansainvälisiä (ei-Ison-Britannian) valituksia varten julkaisussa Market Bulletin Y4961 – International Complaints Handling: Expansion of New Procedures. Suomalaisia yhtiöitä varten noudatettavaa prosessia on muunnettu monisissa seikoissa, kuten on vahvistettu julkaisussa Market Bulletin Y5091. Nämä muutokset heijastavat paikallisia sääntelyn ja laillisia vaatimuksia sekä markkinakäytäntöä.

Lloyd’sin järjestelyt kansainvälisiä valituksia varten on tarkoitettu mahdollistamaan valitusten käsittelyn yleisvalvontaa olemaaan yhdenmukainen UK Financial Conduct Authority (FCA) -viranomaisen sääntelyn odotusten mukaisesti ja samalla antamaan joustavuutta kiinteistöjen isännöitsijöille tavassa, jolla he käsittelevät valituksia paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Valituksen määritelmä

Kaikki suullisesti tai kirjallisesti esitetty tyytymättömyys, olipa se oikeutettua tai ei, henkilön toimesta tai henkilön puolesta koskien finanssipalvelun toimittamista tai epäonnistumista finanssipalvelun toimittamisessa, jossa

(1) väitetään, että valittaja on kärsinyt (tai voi kärsiä) taloudellisen menetyksen, materiaalista ahdinkoa tai aineellista hankaluutta (2), ja mikä koskee kyseisen vastaajan tai jonkun muun henkilön toimintaa, jolla vastaajalla on tiettyä yhteyttä finanssipalvelujen tai -tuotteiden markkinointiin tai toimittamiseen, mikä tapahtuu  Finanical Ombudsman Service -palvelun lainkäyttövallan alaisena Isossa-Britanniassa.

Aikataulut

Nopea valituksen vastaanottoilmoitus

Lopullinen palaute on toimitettava kahdeksan viikon sisällä valituksen vastaanottamisesta.

Ulkopuolinen kiistan ratkaisu 

Vastatessaan valitukseen kantajaa täytyy informoida, että jos he ovat edelleen tyytymättömiä, he voivat ehkä välittää valituksensa asianmukaiselle EDR-palvelulle tarkistettavaksi. Heille on toimitettava täysin kattavat EDR-yhteystiedot, jotka löytyvät valituksen käsittelyn tiivistelmästä (the Complaints Handling Summary).