Skip to main content

Nasze rozwiązania

Dowiedz się o rodzajach ryzyka, od których Lloyd’s może ubezpieczyć Twoją firmę w Polsce.

Ubezpieczyciele Lloyd’s mają licencje na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w całej Polsce oraz oferowanie spersonalizowanych rozwiązań w każdej klasie, z wyjątkiem obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych od odpowiedzialności cywilnej (grupa 10).

Lloyd's oferuje ponad 60 różnych typów ubezpieczeń i reasekuracji:

*Ubezpieczyciele Lloyd's w Polsce nie mają licencji na: obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej (grupa 10).