Skip to main content

Poland

Historia naszej działalności w Polsce

Blisko 30 lat wspierania polskiej branży ubezpieczeniowej.

Dzięki rosnącej sieci lokalnych coverholderów i postępującej współpracy z polskimi brokerami Lloyd’s stał się jednym z głównych graczy na polskim rynku ubezpieczeń specjalistycznych. Naszymi klientami są przedsiębiorcy, którzy współtworzą i napędzają polską gospodarkę oraz oczekują od Lloyd’s dostępu do pojemności, różnorodności i dobrej kondycji finansowej naszego rynku specjalistycznych ubezpieczeń i rozwiązań reasekuracyjnych.

Lloyd’s dostarcza spersonalizowane produkty ubezpieczeniowe i reasekuracyjne dla wielu polskich branż, w tym energetyki, transportu morskiego, lotnictwa, górnictwa i infrastruktury.

Rozległa wiedza i bogaty wybór produktów czynią rynek Lloyd’s wyjątkowym. Klienci mają dostęp do pojemności, ekspertyzy i potencjału całego rynku, nie tylko jednego zakładu ubezpieczeń.

Nasz świat przechodzi gospodarcze, środowiskowe, geopolityczne i technologiczne zmiany, a rozmiar i szybki rozwój rynku Lloyd’s daje polskim firmom pewność potrzebną im do stawienia czoła nowym wyzwaniom.

Nasze działania na rzecz społeczności

Lloyd’s angażuje się w podwyższanie poziomu życia i umacniania lokalnej społeczności. W ramach programu Lloyd’s Razem wspomagamy społeczności lokalne, tworząc projekty poświęcone edukacji i karierze zawodowej, środowisku i zrównoważonemu rozwojowi, dobrobytowi społecznemu, zdrowiu oraz gotowości i pomocy w razie klęsk żywiołowych.

Polski oddział Lloyd’s wspiera lokalną fundację pomagającą młodzieży w wyborze kariery zawodowej po zakończeniu edukacji.

Rynek Lloyd’s docenia różnorodność i wyznacza trendy w promowaniu otwartości i integracji w całej branży.

Nasze rozwiązania

Dowiedz się o rodzajach ryzyka, od których Lloyd’s może ubezpieczyć Twoją firmę w Polsce. 

Ubezpieczyciele Lloyd’s mają licencje na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w całej Polsce oraz oferowanie spersonalizowanych rozwiązań w każdej klasie, z wyjątkiem obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych od odpowiedzialności cywilnej (grupa 10).

Lloyd's oferuje ponad 60 różnych typów ubezpieczeń i reasekuracji:

 • Accident & Health
 • Agriculture & Hail
 • Aviation
 • BBB/Crime
 • Casuality
 • Contingency
 • Cyber
 • Difference in Conditions
 • Directors & Officers
 • Employers
 • Liability
 • Energy
 • Engineering
 • Extended Warranty
 • Financial Institutions
 • Fine Art
 • Lega Expenses
 • Livestock & Bloodstock
 • Marine
 • Medical Expenses
 • Medical Malpractice
 • Motor
 • General Liability
 • Nuclear
 • Pecuniary
 • Personal Accident XL
 • Political Risks, Credit & Financial Guarantee
 • Power Generation
 • Professional Indemnity
 • Property
 • Space
 • Specie
 • Term Life
 • Terrorism
 • Yacht

*Ubezpieczyciele Lloyd's w Polsce nie mają licencji na: obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej (grupa 10).

|

Narzędzia i materiały

Crystal

Zdobądź szybki i łatwy dostęp do informacji o regulacjach prawnych i podatkowych w Crystal dzięki naszemu narzędziu

Lokalizator ryzyka

Pomoc w identyfikacji i lokalizacji ryzyka związanego z kwestiami prawnymi i podatkowymi

Skontaktuj się z nami

Polskie biuro Lloyd's 

Polski zespół Lloyd’s pełni ważną rolę w promocji i zarządzaniu marką Lloyd’s, a także spełnianiu wymagań w zakresie zgodności z przepisami i normami obowiązującymi na rynku polskim.

Uwaga: Polskie biuro Lloyd's nie zajmuje się zawieraniem umów, wyceną ryzyka,  sprzedażą ubezpieczeń ani likwidacją szkód. W razie pytań dotyczących Twojej polisy Lloyd’s skontaktuj się ze swoim coverholderem lub brokerem ubezpieczeniowym.

Polskie biuro Lloyd's

Lloyd's Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Witold Janusz

Lloyd's Country Manager for Poland

+48 (0)22 370 1618