Skip to main content

LLOYD’S FINANSINĖS ATASKAITOS

Veiklos rodikliai

2017 m. metinių rinkos veiklos rodiklių santrauka

 

2017

mln. svarų sterlingų

2016

mln. svarų sterlingų

Techninė dalis

 

 

Bendra pasirašytų įmokų suma

33 591

29 862

Perdraudimo įmokos

(8 722)

(6 796)

Pasirašytos įmokos, išskyrus perdraudikų dalį

24 869

23 066

Techninių atidėjinių, skirtų neuždirbtoms įmokoms, pokytis

(847)

(723)

Techninių atidėjinių, skirtų neuždirbtoms įmokoms, pokytis, perdraudikų dalis

476

317

(371)

(406)

Uždirbtos įmokos, išskyrus perdraudikų dalį

24 498

22 660

Paskirstyta investicijų grąža, perkelta iš netechninės dalies

732

713

25 230

23 373

Išmokėtos draudimo išmokos

Bendra suma

18 292

13 913

Perdraudikų dalis

(3 634)

(2 431)

14 658

11 482

Techninių atidėjinių, skirtų išmokoms, pokytis

Bendra suma

9 768

2 861

Perdraudikų dalis

(6176)

(1 356)

3 592

1 505

Gauti reikalavimai išmokėti draudimo išmoką, išskyrus perdraudikų dalį

18 250

12 987

Grynosios veiklos sąnaudos

9 669

9 205

Techninės dalies likutis, skirtas pagrindinei veiklai

2 689

1 181

Netechninė dalis

Techninės dalies likutis, skirtas pagrindinei veiklai

2 689

1 181

Sindikatų turto investicijų grąža

907

810

„Lloyd’s“ fondų nacionalinių investicijų grąža

722

363

„Lloyd’s“ turto investicijų grąža

171

172

1 800

1 345

Paskirstyta investicijų grąža, perkelta į techninę dalį

(732)

(713)

1 068

632

Kitos pajamos

42

77

Kitos išlaidos

(360)

(361)

Finansinių metų rezultatas prieš mokesčius

2 001

2 107