Dzięki rosnącej sieci lokalnych coverholderów i postępującej współpracy z polskimi brokerami Lloyd’s stał się jednym z głównych graczy na polskim rynku ubezpieczeń specjalistycznych. Naszymi klientami są przedsiębiorcy, którzy współtworzą i napędzają polską gospodarkę oraz oczekują od Lloyd’s dostępu do pojemności, różnorodności i dobrej kondycji finansowej naszego rynku specjalistycznych ubezpieczeń i rozwiązań reasekuracyjnych.

 

Lloyd’s dostarcza spersonalizowane produkty ubezpieczeniowe i reasekuracyjne dla wielu polskich branż, w tym energetyki, transportu morskiego, lotnictwa, górnictwa i infrastruktury.

 

Rozległa wiedza i bogaty wybór produktów czynią rynek Lloyd’s wyjątkowym. Klienci mają dostęp do pojemności, ekspertyzy i potencjału całego rynku, nie tylko jednego zakładu ubezpieczeń.

 

Nasz świat przechodzi gospodarcze, środowiskowe, geopolityczne i technologiczne zmiany, a rozmiar i szybki rozwój rynku Lloyd’s daje polskim firmom pewność potrzebną im do stawienia czoła nowym wyzwaniom.

 

Nasze działania na rzecz społeczności

 

Lloyd’s angażuje się w podwyższanie poziomu życia i umacniania lokalnej społeczności. W ramach programu Lloyd’s Razem wspomagamy społeczności lokalne, tworząc projekty poświęcone edukacji i karierze zawodowej, środowisku i zrównoważonemu rozwojowi, dobrobytowi społecznemu, zdrowiu oraz gotowości i pomocy w razie klęsk żywiołowych.

 

Polski oddział Lloyd’s wspiera lokalną fundację pomagającą młodzieży w wyborze kariery zawodowej po zakończeniu edukacji.

 

Rynek Lloyd’s docenia różnorodność i wyznacza trendy w promowaniu otwartości i integracji w całej branży.

 

Dowiedz się więcej o różnorodności i integracji w Lloyd’s