Polski zespół Lloyd’s pełni ważną rolę w promocji i zarządzaniu marką Lloyd’s, a także spełnianiu wymagań w zakresie zgodności z przepisami i normami obowiązującymi na rynku polskim.

Uwaga: Polskie biuro Lloyd's nie zajmuje się zawieraniem umów, wyceną ryzyka,  sprzedażą ubezpieczeń ani likwidacją szkód. W razie pytań dotyczących Twojej polisy Lloyd’s skontaktuj się ze swoim coverholderem lub brokerem ubezpieczeniowym.

Lloyd's Polska Sp. z o. o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

 

Witold Janusz

telefon: +48 (0)22 370 1618

e-mail: Ewa.Zylak@lloyds.com