Skip to main content

Skontaktuj się z nami

Polskie biuro Lloyd's

Polski zespół Lloyd’s pełni ważną rolę w promocji i zarządzaniu marką Lloyd’s, a także spełnianiu wymagań w zakresie zgodności z przepisami i normami obowiązującymi na rynku polskim.

Uwaga: Polskie biuro Lloyd's nie zajmuje się zawieraniem umów, wyceną ryzyka, sprzedażą ubezpieczeń ani likwidacją szkód. W razie pytań dotyczących Twojej polisy Lloyd’s skontaktuj się ze swoim coverholderem lub brokerem ubezpieczeniowym.

Witold Janusz

Lloyd's Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

+48 (0)22 370 1618