Skip to main content

Lloyd’s Norske Forsikringstakere - Hvordan Fremsette en Klage

Finn ut hvordan du kan fremsette en klage og hvordan klagen behandles.

Hvis du ønsker å fremsette en klage vil du finne opplysninger i polisen  om hvem du skal kontakte. Alternativt kan du kontakte en megler, eller dersom klagen gjelder et krav, ta  kontakt med saksbehandleren  for å informere  om din misnøye.

Hva er en Klage?

Finanstilsynet definerer en klage som :

En erklæring om misnøye som rettes til et forsikringsforetak av en person som er knyttet til forsikringsavtalen eller tjenesten han / hun har fått. Klagebehandling adskiller seg fra skadebehandling og enkle forespørsler om gjennomføring av avtalen, informasjon eller avklaring.

Hvordan Lloyd’s vil Behandle Klagen Din

Managing agent hos Lloyd’s, eller parten som er nevnt i polisen og som er utnevnt til å behandle klagen  på deres vegne, tar sikte på å gi deg en skriftlig beslutning innen åtte uker etter å ha mottatt klagen.

Hvis du fortsatt er misfornøyd når du har fått det endelige svaret, eller du ikke har fått et endelig svar innen åtte uker, kan du henvise klagen til Finansklagenemnda. Deres kontaktopplysninger er:

Finansklagenemnda (FinKN)

Postboks 53 Skoyen
0212 Oslo
Norge
Tel: + 47 23 13 19 60
Fax: + 47 23 13 19 70
Nettside: www.finkn.no

Disse klagebehandlingsordningene berører ikke dine rettigheter etter loven.

Du kan kontakte Lloyd's i Norge på:

Lloyd’s representant i Norge

c/o Advokatfirmaet Sverdrup DA
Akersgata 1
Postboks 1865 Vika
N-0124 Oslo
Norge

+47 22 42 27 00

Du kan kontakte Lloyd's i Storbritannia på:

Complaints

Fidentia House
Walter Burke Way
Chatham Maritime
Chatham
Kent
ME4 4RN

+44 (0)20 7327 5693