Skip to main content

Claims procedure

Lloyd´s succes komt voort uit haar reputatie van het uitbetalen van alle claims. De claims service die aan verzekeringsnemers wordt aangeboden is de hoeksteen van de markt.

Recente veranderingen in het afhandelen van claims

Lloyd´s streeft er naar om claims zo snel, efficiënt en eerlijk mogelijk af te handelen.

Op dit moment zijn wij bezig met de voltooiing van ons Claims Transformation Programme, welke de verzekeringsnemer zal ervaren als een verbetering bij het afhandelen van een claim.

Het Claims Transformation Programma is een deel van onze strategie om zo goed mogelijk te presteren in claims management.

Ook hebben wij:

  • Nieuwe service standards geïntroduceerd. Klik hier om de Lloyd´s Claims Management Principles en Minimum Standards te lezen.
  • Een eenvoudiger claims overeenkomst samengesteld, welke de duur van iedere claim heeft gereduceerd met 54%.           
  • Het Volume Claims Service (VCS) is gelanceerd; onze nieuwe service voor volume claims. Dit is ontwikkeld voor grote volume claims en lage claims waarden (onder £250,000 in waarde), welke ongeveer voor 85 procent uit de totale claims in de Lloyd´s markt bestaan.

Het indienen van een claim – Wat moet ik doen?

Wanneer u een verzekeringsnemer van Lloyd´s bent en vragen heeft over uw polis of het afhandelen van een claim, dient u zich in eerste instantie te richten tot het bedrijf bij wie u de verzekering heeft afgesloten.