Skip to main content

Klachtenprocedure

In het geval u, om welke reden ook, niet tevreden bent over uw verzekering bij Lloyd’s, dan kunt u een klacht indienen bij de vertegenwoordiger van Lloyd’s in Nederland.

Zij zullen voor u contact zoeken met het betrokken syndicaat op Lloyd’s alsook met de polishouder & marktondersteunings afdeling bij Lloyd’s in Engeland. Op deze manier kunt u ervan overtuigd zijn dat uw klacht wordt gehoord.

U kunt contact opnemen met Lloyd’s in Nederland via:

Ralph Van Helden

Benelux Regional Manager
Lloyd's Netherlands Representative B.V
Beurs-World Trade Center
Beursplein 37
Postbus 30196
3001 DD ROTTERDAM

+31 (0) 10 205 2110