Jos haluatte tehdä valituksen, tarkistakaa vakuutuskirjasta sen henkilön yksityiskohtaiset tiedot, johon on otettava yhteyttä. Vaihtoehtoisesti voitte otta yhteyttä välittäjäänne tai, jos valitus koskee vaadetta, ottakaa yhteyttä henkilöön, joka on käsitellyt vaadettanne ilmoittaaksesenne tyytymättömyydestänne.

Mikä on valitus?

Lloyd’s määrittelee valituksen seuraavasti :

Kaikki suullisesti tai kirjallisesti esitetty tyytymättömyys, olipa se oikeutettua tai ei, henkilön toimesta tai henkilön puolesta koskien finanssipalvelun toimittamista tai epäonnistumista finanssipalvelun toimittamisessa, jossa (1) väitetään, että valittaja on kärsinyt (tai voi kärsiä) taloudellisen menetyksen, materiaalista ahdinkoa tai aineellista hankaluutta (2), ja se koskee kyseisen vastaajan tai jonkun muun henkilön toimintaa, jolla vastaajalla on tiettyä yhteyttä finanssipalvelujen tai -tuotteiden markkinointiin tai toimittamiseen, mikä tapahtuu  Finanical Ombudsman Service -palvelun lainkäyttövallan alaisena Isossa-Britanniassa.

Kuinka Lloyd's käsittelee valituksenne

Lloyd'sin edustaja tai vakuutuskirjassanne nimetty osapuoli, joka on nimitetty käsittelemään valitustanne yhtiön puolesta, pyrkii toimittamaan päätöksensä 8 viikon sisällä valituksen vastaanotosta.

Jos olette edelleen tyytymättömiä saatuanne lopullisen päätöksen, voitte välittää valituksen Financial Ombudsman Service -palvelulle. Palvelun yhteystiedot ovat :

 

The Financial Ombudsman Service

 

Exchange Tower

 

London

 

E14 9SR

 

United Kingdom

 

Puh: +44 20 7964 1000 (Ison-Britannian ulkopuolelta)

 

Sähköposti: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

 

http://www.financial-ombudsman.org.uk

 

Nämä valituksen käsittelyn järjestelyt eivät vaikuta laillisiin oikeuksiinne.

 

Valituksen tekeminen

Voitte ottaa yhteyttä Lloyd’siin Isossa-Britanniassa:

Complaints

Fidentia House

Walter Burke Way

Chatham Maritime

Chatham

Kent

ME4 4RN

Sähköposti: complaints@lloyds.com

Puh: +44 (0)20 7327 5693