Αν θέλετε να υποβάλετε ένα παράπονο, ελέγξτε το συμβόλαιό σας για τα στοιχεία του ατόμου με το οποίο πρέπει να επικοινωνήσετε.  Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή, αν το παράπονο αφορά μια αποζημίωση επικοινωνήστε με οποιονδήποτε διαχειρίζεται την αξίωσή σας για να τον ενημερώσετε για τη δυσαρέσκειά σας.

Τι είναι ένα παράπονο;

Η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών ορίζει ένα παράπονο ως:

Ένα παράπονο ή μια δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε μια ασφαλιστική επιχείρηση από κάποιο άτομο σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή την ασφαλιστική υπηρεσία που του παρέχεται. Η διαχείριση των παραπόνων θα πρέπει να διαφοροποιείται από τη διαχείριση αξιώσεων, καθώς και από τα απλά αιτήματα για εκτέλεση συμβολαίου, πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Πώς θα διαχειριστεί η Lloyd's το παράπονό σας

Ο managing agent της Lloyd's ή το μέρος που κατονομάζεται στο συμβόλαιό σας και έχει διοριστεί για τη διαχείριση του παραπόνου σας εκ μέρους του, θα έχει ως στόχο να σας παράσχει την τελική απόφαση, γραπτώς, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την λήψη του παραπόνου. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα ενημερωθείτε για το λόγο της καθυστέρησης και θα σας χορηγηθεί ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα για την τελική απάντηση, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας των 15 εργάσιμων ημερών.
Αν παραμείνετε δυσαρεστημένοι αφού λάβετε την τελική απάντηση, μπορείτε να παραπέμψετε το παράπονό σας στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.  Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 13, 1096 Λευκωσία, Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 25735, 1311 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 00 357 2284 8900
E-mail: complaints@financialombudsman.gov.cy
Δικτυακός τόπος του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης
Ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης θα επιλαμβάνεται μόνο παραπόνων από καταναλωτές

Αυτές οι ρυθμίσεις διαχείρισης παραπόνων πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων

Πώς να κάνει μια καταγγελία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Lloyd's Κύπρου:

Lloyd's Κύπρου Λίμιτεδ
 
195 αψίδα Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ
 
Νεοκλέους σπίτι
 
3030 Λεμεσός
 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Marianna.papadakis@lloyds.com

τηλέφωνο: +30 210 363 9156

φαξ: +30 210 363 9362

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Lloyd's στην Αγγλία στο:

Complaints
Fidentia House
Walter Burke Way
Chatham Maritime
Chatham
Kent
ME4 4RN

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: complaints@lloyds.com

τηλέφωνο: +44 (0)20 7327 5693

Make a complaint

You can contact Lloyd's Cyprus at:

Lloyd's Cyprus Limited

195 Arch Makarios III Avenue

Neocleous House

Limassol 3030

Email: Marianna.papadakis@lloyds.com

Tel: + 30 210 363 9156
Fax: + 30 210 363 9362

 

You can contact Lloyd's in the UK at :

Complaints
Fidentia House
Walter Burke Way
Chatham Maritime
Chatham
Kent
ME4 4RN

Email: complaints@lloyds.com

Tel: +44 (0)20 7327 5693
Fax: +44 (0)20 7327 5225