Dessa licenser ger oss en bred access till stora försäkrings- och återförsäkringsföretag i hela världen. Se Crystal för mer information. Lloyds Underwriters förhandlar normalt inte direkt med försäkringstagarna. Istället skrivs affärerna av Lloyds Underwriters genom exempelvis följande organisationer;

Lloyds Mäklare: försäkringsaffärer kanaliseras i allmänhet till Lloyd’s Syndikat via så kallade ”Lloyd’s brokers” som är godkända att göra affärer på Lloyd’smarknaden.

Svenska försäkringsförmedlare som inte är ”Lloyd’s brokers”: Försäkringsaffärer kan även placeras via andra försäkringsförmedlare och Syndikaten skall då förvissa sig om att den aktuella förskäringsförmedlaren har tillräckliga kvalifikationer.

Coverholders eller Underwriting Agents: Lloyd’s Syndikat kan överlåta befogenheter att ingå försäkringsavtal till så kallade "Coverholders" eller ”Underwriting Agents". Coverholders har då mandat att teckna försäkringsavtal för ett eller flera Syndikats räkning. En Coverholder är formellt en försäkringsförmedlare som står under tillsyn av Finansinspektionen. Coverholders agerar då som ombud för försäkringsgivaren och inte för försäkringstagaren.

Vänligen kontakta Lloyds Sverige för ytterligare information om hur du kan få kontakt Lloyd’s marknaden.

Brim AB (13 KB, pdf)

Brookfield Underwriting AB (25 KB, pdf)

Försäkringsproduktion i Sverige AB (15 KB, pdf)

Lavaretus Underwriting AB (14 KB, pdf) 

Mainpro AB (23 KB, pdf)

Markel International Sweden (22 KB, pdf)

Nordeuropa Försäkring AB (26 KB, pdf)

Nordeuropa Liv och Hälsa AB (24 KB, pdf)

Nordisk Marine Försäkring AB (76.4 KB, pdf)

NUAL AB * (Navigator) (22 KB, pdf) 

Optimal Djurförsäkring i Norr AB (29 KB, pdf)

Pantaenius AB (coming soon)

RiskPoint AB (28 KB, pdf)

Svenska Sjö AB (24 KB, pdf)

Svenska Träförsäkringar AB (24 KB, pdf) 

S&P Underwriting Agency (148 KB, pdf)

Länker
Hur man placerar risk hos Lloyd’s 

Finn en lämplig Coverholder i Sverige se länk
 

Crystal: Få snabb och enkel tillgång om myndighetskrav för att driva försäkringsverksamhet i Sverige genom Crystal. Denna information är endast avsedd för professionella aktörer inom Lloyd’s marknaden.