Od 2004 roku Lloyd’s w Polsce korzysta z licencji opartej o tzw. zasadę wolności świadczenia usług w UE (freedom of services), w zakresie wszystkich grup Działu I i II Ustawy o prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej z dnia 22.05.2003, z wyłączeniem grupy 10 (tzw. OC komunikacyjne).

Od 2008 roku, w ramach drugiej licencji, Lloyd’s posiada status oddziału zagranicznego ubezpieczyciela upoważnionego do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na zasadach wolności świadczenia przedsiębiorczości (freedom of establishment) w zakresie wszystkich grup Działu II w/w ustawy z wyłączeniem grupy 10 (tzw. OC komunikacyjne).

W maju 2014 roku Lloyd's otrzymał licencję na prowadzenie działalności na zasadach wolności świadczenia przedsiębiorczości (freedom of establishment), również w Dziale I (ubezpieczenia na życie).

Strukturę organizacyjną oddziału Lloyd's w Polsce tworzą Lloyd's Polska Sp. z o. o., jako generalny przedstawiciel Lloyd's w Polsce oraz sieć tzw. coverholderów. Lloyd's Polska, reprezentując zarówno interesy ubezpieczycieli z rynku Lloyd's jak i Society of Lloyd's, jest strażnikiem licencji Lloyd's na lokalnym rynku, partnerem dla KNF, adresatem skarg i pozwów, przedstawicielem Lloyd's w PIU oraz stanowi "widoczny" wyraz obecności Lloyd's na rynku polskim. Nie prowadząc wprost aktywności ubezpieczeniowych, takich jak underwriting czy likwidacja szkód, Lloyd's Polska wspomaga i nadzoruje działalność polskich coverholderów, ułatwia dostęp i podejmowanie współpracy z Lloyd's polskim brokerom, wspiera underwriterów i brokerów Lloyd's w rozwijaniu współpracy z rynkiem polskim.

Coverholderzy są przedstawicielami biznesowymi poszczególnych syndykatów i agencji zarządzających Lloyd's. Posiadając od nich stosowne pełnomocnictwa underwritingowe, tzw. binding authority, akceptują na ich rzecz ryzyka z jednej lub kilku linii ubezpieczeniowych. W Polsce coverholderzy posiadają status agenta ubezpieczeniowego i są zarejestrowani w rejestrze KNF. W procesie ich powstawania uczestniczy Lloyd's Polska oraz Korporacja Lloyd's w Londynie, która ostatecznie zatwierdza każdego nowego coverholdera. Aktualna lista coverholderów operujących w Polsce znajduje się pod adresem: Coverholder directory.

Prezesem Lloyd’s Polska jest Witold Janusz, który objął to stanowisko w marcu 2008 r. Posiada on ponad 25 lat doświadczenia w polskiej branży ubezpieczeniowej. Swoją karierę rozpoczął w ubezpieczeniach morskich w oddziale Warty w Gdyni, a następnie był przez 12 lat wiceprezesem Ergo Hestia odpowiedzialnym za ubezpieczenia korporacyjne i morskie. W latach 2004-2007 pełnił stanowisko Prezesa Gerling Polska. Jego doświadczenie na polskim rynku ubezpieczeniowym i dobre stosunki z polskim środowiskiem brokerskim przyczyniają się do wzmacniania pozycji Lloyd’s w Polsce i rozwoju działalności na tutejszym rynku.