Licencje te dają nam szeroki dostęp do największych rynków ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych świata. Szczegóły na stronie Crystal.

Underwriterzy Lloyd’s nie mają zwykle bezpośredniego kontaktu z klientami. Ubezpieczenia przyjmują oni poprzez następujących pośredników:

Brokerzy

Ubezpieczenia są najczęściej plasowane przez brokerów (ok. 70 procent przypisu składki Lloyd's), głównie przez tzw. brokerów Lloyd's, którzy posiadają stosowną akredytację Lloyd's. Oznacza to, że brokerzy nie posiadający takiej akredytacji współpracują przy plasowaniu ryzka w Lloyd's z brokerami Lloyd's. Wyszukiwarka brokerów Lloyd’s znajduje się na stronie: Lloyd's directories.

Non-Lloyd’s brokers

Istnieje również możliwość bezpośredniego plasowania ryzyka w Lloyd's przez tzw. non-Lloyd's brokers, którzy wówczas muszą podpisać stosowną umowę o współpracy z konkretną agencją zarządzającą, tzw. TOBA (Terms of business agreement). Non-Lloyd's broker musi spełniać pewne minimum kryteriów do prowadzenia takiego biznesu, które jest w obowiązku sprawdzić i zbadać konkretna agencja zarządzająca, która zamierza podjać z nim współpracę. Więcej informacji na temat non-Lloyd’s broker.

Coverholderzy

Lokalne podmioty działające na polskim rynku ubezpieczeniowym, zaaprobowane i certyfikowane przez Lloyd's. Posiadają one pełnomocnictwa underwritingowe do działania w Polsce jako przedstawiciele syndykatów lub agencji zarządzajacych Lloyd's do oferowania produktów ubezpieczeniowych z rynku Lloyd's lokalnym klientom, albo pośrednikom. Coverholderzy posiadają pełnomocnictwa do wystawiania dokumentów ubezpieczeniowych z logo Lloyd's oraz najczęściej uczestniczą w procesie likwidacji szkód.

Lista polskich coverholderów Lloyd’s znajduje się na stronie Coverholder directory.

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z biurem Lloyd’s w Warszawie.