Disse tillatelser gir også en bred adgang til store forsikrings- og reassuransemarkeder i hele verden. Se www.lloyds.com/crystal for mer informasjon.

Lloyd’s Underwriters forhandler normalt ikke direkte med forsikringstakeren. I stedet tegnes forsikringene for Lloyd’s Underwriters via følgende formidlere:

Lloyd’s Broker: Forsikringsavtaler kanaliseres som regel til Lloyd’s syndikater via de såkalte ”Lloyd’s brokers” som er forsikringsmeglere godkjent til å handle med Lloyd’s. 

Forsikringsmeglere, som ikke er ”Lloyd’s brokers”: Forsikringsavtaler kan også inngås med andre forsikringsmeglere enn ”Loyd’s brokers”. Syndikatet skal da påse at forsikringsmegleren er tilstrekkelig kvalifisert. 

Coverholders eller Underwriting Agents: Lloyd’s Syndikater kan gi fullmakt til å inngå forsikringsavtaler til "Coverholders" eller ”Underwriting Agents". Coverholderen har da myndighet til å tegne forsikringsavtaler i syndikatets navn. En Coverholder er formelt en forsikringsformidler, som er underlagt Finanstilsynets tilsyn og handler på vegne av forsikringsgiveren og ikke forsikringstaker. 

Kontakt Lloyd’s Norge for ytterligere informasjon om hvordan du kan få kontakt med Lloyd’s-markedet.  


Nyttige lenker: 

Slik plasseres risiko hos Lloyd’s

Finn en Coverholder i Norge – se lenke

Få hurtig og enkel tilgang til opplysninger om offentlige regler og skattemessige krav i Norge med verktøyet Crystal. Hensikten er at disse opplysninger kun skal anvendes av profesjonelle aktører i  Lloyd’s-markedet.