„Lloyd’s“ aktas. Pagal minėtą aktą, už „Lloyd’s“ rinkos valdymą ir priežiūrą yra atsakinga „Lloyd’s“ Taryba (angl. Council). Savo ruožtu Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų priežiūros institucija (FPPI) prižiūri, kaip „Lloyd’s“ laikosi Jungtinės Karalystės 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatyme nustatytų reikalavimų.

„Lloyd’s“ Taryba

Taryba įprastai susideda iš šešių etatinių arba aktyvių narių (angl. working members), šešių išorinių narių (angl. external members) ir šešių paskirtų narių (angl. nominated members). Etatinius ir išorinius tarybos narius renka patys „Lloyd’s“ rinkos nariai. Tarybos pirmininką ir jo pavaduotojus kasmet iš savo narių renka pati Taryba. FPPI tvirtina visų Tarybos narių kandidatūras.

Dalį savo funkcijų Taryba vykdo tiesiogiai priimdama sprendimus bei leisdama rezoliucijas, reikalavimus, taisykles ir statutus. Kitų sprendimų priėmimo teisės yra perduotos Franšizės tarybai (angl. Franchise Board) ir atitinkamiems komitetams.

„Lloyd’s“ Taryba

Franšizės taryba

Franšizės taryba (angl. Franchise Board) yra atsakinga už kasdieninę „Lloyd’s“ rinkos veiklą. Ji nustato veiklos gaires visiems sindikatams ir valdo verslo planavimo bei kontrolės procesus, siekdama užtikrinti aukštų draudimo ir rizikos valdymo standartų palaikymą, tokiu būdu gerinant ilgalaikį rinkos pelningumą ir didinant jos finansinį stabilumą. Daugiau informacijos apie „Lloyd’s“ Franšizės tarybą rasite čia:
Franšizės taryba

Daugiau informacijos apie Valdymo komitetus (angl. Principal Committee), Rizikos komitetus, administraciją ir t.t. rasite čia: 
www.lloyds.com/lloyds/corporate-governance/lloyds-governance-structure