Skirtingai nei daugelis kitų draudime žinomų vardų, „Lloyd’s“ nėra draudimo bendrovė. „Lloyd’s“ yra rinka, kurioje mūsų nariai jungiasi į sindikatus, siekdami bendrai apdrausti rizikas. Didelė dalis „Lloyd’s“ draudžiamų rizikų yra apdraudžiamos bendrojo draudimo pagrindu, kuomet daugiau kaip vienas sindikatas prisiima riziką dalimis. Susitarimai tarp draudimo sprendimus priimančių asmenų (angl. underwriters) ir brokerių sudaromi betarpiškai „Lloyd‘s“ centrinėje būstinėje – draudimo rūmuose (angl. Underwriting Room).

Kai kalbame apie „Lloyd’s“, mes iš tiesų turime omenyje dvi skirtingas jos dalis – „Lloyd’s“ rinką, kurią sudaro didelis skaičius nepriklausomų draudikų, ir „Lloyd’s“ korporaciją, kuri organizuoja ir prižiūri „Lloyd’s“ rinkos veiklą. Nepaisant šių dalių skirtingumo, jos nėra visiškai nepriklausomos viena nuo kitos. „Lloyd’s“ rinka ir „Lloyd’s“ korporacija veikia glaudžiai ir vieningai, siekdamos išlaikyti aukštus „Lloyd’s“ rinkos veiklos standartus.

Šiuo metu „Lloyd’s“ rinka vienija 91 sindikatą, kuriuos valdo 56 vadovaujantys agentai (angl. managing agents). Jų sukuriama kompetencijos ir talento specializuotų rizikų draudimo srityje koncentracija yra nepralenkiama.

„Lloyd’s“ rinkos struktūra skatina inovacijas, greitą paslaugų teikimą bei aukštesnę paslaugų kokybę, todėl yra patraukli tiek draudėjams, tiek ir rinkos dalyviams. Kadangi bendraujama tiesiogiai su draudimo sprendimus priimančiu asmeniu, sprendimai dėl rizikos priimtinumo tampa greiti, todėl ir brokeriai įgalinami pasiūlyti greitus aukštos kokybės draudimo sprendimus.

Draudimo brokeriai, per kuriuos yra vykdoma didžioji dalis „Lloyd’s“ veiklos, palengvina rizikos perdavimo procesą tarp klientų (draudėjų) ir draudimo sprendimus priimančių asmenų (angl. underwriters). Klientai turi galimybę savo rizikos poreikius aptarti su brokeriu, įgaliotu tarpininku (angl. coverholder) ar įmone, teikiančia draudimo paslaugas. Savo ruožtu specializuoti draudimo rizikos vertintojai (angl. underwriters) kiekviename sindikate nustato kainas, sudaro draudimo sutartis ir administruoja visas su apdrausta rizika susijusias pretenzijas.

Daugiau informacijos apie „Lloyd’s“ galite rasti čia:
www.lloyds.com/lloyds

„Lloyd’s“ istorija

XVII a. didėjant Londono, kaip prekybos centro, svarbai išaugo laivų bei krovinių draudimo paklausa. Edwardo Lloydo (Edward Lloyd) kavos namai tapo žinomi kaip jūrų draudimo įsigijimo vieta ir davė pradžią „Lloyd’s“ rinkai, kokia ji yra šiandien. 1688 m. pradėta veikla kavos namuose per 325 metus išaugo į pasaulyje pirmaujančią specializuotų draudimo paslaugų rinką. Daugiau apie unikalią ir spalvingą „Lloyd’s“ istoriją, nuo pirmųjų dienų Edwardo Lloydo kavos namuose iki svarbiausių istorinių įvykių, visam laikui pakeitusių „Lloyd’s“ veidą, galite sužinoti čia:
www.lloyds.com/lloyds/about-us/history