Lloyd’s har tilladelse til at tegne forsikring i mere end 70 lande og kan acceptere risiko fra over 200 lande og områder i medfør af national lov og regulering.  Disse tilladelser giver også en bred adgang til store forsikrings- og genforsikringsmarkeder i hele verden. Se www.lloyds.com/crystal for mere information.

Lloyd’s Underwriters forhandler normalt ikke direkte med forsikringstageren. I stedet tegnes forsikringerne for Lloyd’s Underwriters via følgende organisationer:

Lloyd’s Broker: Forsikringsaftaler kanaliseres typisk til Lloyd’s syndikater via de såkaldte ”Lloyd’s brokers” som er godkendt til at handle med Lloyd’s. 

Danske forsikringsmæglere, som ikke er ”Lloyd’s brokers”: Forsikringsaftaler kan også indgås med andre forsikringsmæglere; Syndikatet skal da sørge for, at forsikringsmægleren har de rigtige kvalifikationer.

Coverholders eller Underwriting Agents: Lloyd’s Syndikat kan overlade beføjelser til at indgå forsikringsaftaler til "Coverholders" eller ”Underwriting Agents". Coverholders har da beføjelse til at tegne forsikringsaftaler i syndikatets navn. En Coverholder er formelt en forsikringsformidler, som er underlagt Finanstilsynets tilsyn og handler på vegne af forsikringsgiveren og ikke forsikringstager. 


Kontakt Lloyd’s Danmark for yderligere information om, hvordan du kan få kontakt til Lloyd’s markedet.  


Nyttige links:

Sådan placeres risiko hos Lloyd’s

Find en Coverholder i Danmark

Crystal
Få hurtig og nem adgang til oplysninger om myndighedskrav og skattemæssige krav i Danmark med værktøjet Crystal. Hensigten er, at disse oplysninger kun skal anvendes af professionelle aktører på Lloyd’s markedet.