Det danske forsikringsmarked, for så vidt angår skadesforsikringer, opnåede et resultat på næsten 6.3m EUR i overskud i 2011. Danmark udgør dermed et vigtigt og strategisk marked for Lloyd’s. 

Lloyd’s har tilladelse til at tegne forsikringer og genforsikringer i Danmark fra Lloyd’s platform i London og er godt positioneret til at udvikle det danske marked. 

Jes Anker Mikkelsen er landeansvarlig for Lloyd’s i Danmark. I hans rolle som landeansvarlig, håndterer Jes compliance spørgsmål, beskyttelsen af Lloyd’s brand og andre funktioner, der er vigtige for Lloyd’s forretninger i Danmark. Herudover giver Jes generel rådgivning til Lloyd’s Underwriters og forsikringsmæglere på det juridiske område.  Jes har 25 års erfaring med juridisk rådgivning omkring forsikring, sø- og transportret. 
 
Lloyd’s i Danmark er en del af Lloyd’s nordiske region, og den nordiske områdechef er Erik Börjesson, bosiddende i Stockholm. Erik Börjesson har siden 2009 været ansvarlig for Lloyd’s kontor i Sverige. Hovedopgaverne er at assistere Lloyd’s markedet med langsigtet markedsudvikling i Sverige og Norden. Erik har tidligere været ansat i Willis og Marsh i 12 år. Erik har 21 års erfaring fra forsikringsbranchen.