23. junija 2016 je večina, ki je oddala glas na referendumu, oddala glas za izstop UK iz EU. 29. marca 2017 se je v skladu s členom 50 Lizbonske pogodbe začel postopek izstopa. Voditelji UK in EU so podprli sporazum o izstopu Združenega kraljestva in Severne Irske iz EU 17. oktobra 2019; sporazum je bil ratificiran in je začel veljati 31. januarja 2020, isti dan je UK zapustila EU. 

Sporazum vključuje prehodno obdobje, v katerem bo veljal neprekinjeno zakonski in regulatorni okvir med UK in EU na podlagi obstoječih predpisov od datuma, ko UK zapusti EU, do izteka tega obdobja. Prehodno obdobje se bo predvidoma zaključilo 31. decembra 2020. 

Določeni zavarovatelji UK, ki so člani Lloyd’s, imajo v tem trenutku pravice do poslovanja v drugih državah EGP, da je možno upravljati police znotraj Evrope, ne da bi bilo potrebno pridobiti dodatna dovoljenja. 

Zaradi brexita bo pravica poslovanja v drugih državah EGP predvidoma prenehala ob izteku prehodnega obdobja 31. decembra 2020. Lloyd’s tako predlaga v imenu članov prenos določenih polic od članov na zavarovalniško družbo Lloyd’s Insurance Company S.A. („Lloyd’s Brussels”). Lloyd’s Brussels je zavarovalniška družba, registrirana v Belgiji in deluje v skladu z belgijskimi predpisi ter je podrejena družba v lasti Lloyd’s. 

Če ni posebej izključeno, so police (del polic), ki se prenašajo v skladu s predlaganim prenosom, tiste police, v katerih je vse ali del prevzetega tveganja Lloyd’s v državi EGP ali v državi, v kateri ima nosilec police registrirano prebivališče, tako da police (ali dela police) ni možno upravljati po brexitu iz UK, ne da bi kršili zakone in predpise („prenosne police”). S predlaganim prenosom bo prenosne police možno upravljati po brexitu, tudi na podlagi plačila zahtevkov. 

Če predlog potrdi vrhovno sodišče v Angliji in Walesu (High Court of England and Wales) („vrhovno sodišče”), predlagani prenos ne bo spremenil rokov in pogojev katere koli police; Lloyd’s Brussels bo postal zavarovatelj in kontrolor podatkov z vidika prenosnih polic. Predlagani prenos je skrbno pripravljen z namenom, da se ne bo spremenilo delovanje polic. Nosilci polic ne bodo deležni posrednih administrativnih sprememb, ki bi bile posledice predlaganega prenosa, in predlagani prenos ne bo imel učinka na postopek oddaje zahtevkov in plačil, ki zapadejo v plačilo pri poravnavi veljavnih zahtevkov. Če predlagani prenos odobri vrhovno sodišče, se bo prenos uveljavil 30. decembra  2020.

Stik z nami
Za pogovor z zastopnikom Lloyd’s o predlogih pokličite na telefonsko številko: 
[+44 (0) 0800 000 00] (telefon za vse države, ki so v postopku spremljanja). 
Sodelavci Lloyd’s govorijo angleško, nizozemsko, francosko, nemško, italijansko ali špansko. Za vsa vprašanja v drugih jezikih je na voljo orodje glasovne pošte. 

Telefonska številka za pomoč uporabnikov bo odprta od 9. do 17. ure od ponedeljka do petka po času Združenega kraljestva (razen praznikov), do datuma začetka veljavnosti Načrta, to je do 30. decembra 2020. 
V katerem koli jeziku lahko tudi pišete na e-naslov: 
enquiries@lloydsbrexittransfer.com 

ali na poštni naslov: 
Lloyd’s Brexit Transfer 
PO Box 724 
BANGOR 
BT19 7WZ. 

Vsa vprašanja, ki niso povezana s prenosom, naslovite na običajnega tržnega predstavnika, agenta za upravljanje, posrednika ali nosilce kritja. 

Kako opozoriti na svoje skrbi
Vsi, ki menite, da bo predlagani Načrt imel za vas neželene učinke, se imate pravico udeležiti naroka in dati izjavo, osebno ali preko zastopnika. Za lažji potek obvestite Lloyds, da se boste udeležili naroka, pisno na naslov zgoraj, čim prej in po možnosti do 11. novembra 2020; navedite razlog in/ali pojasnilo, kako bo predlog neželeno učinkoval na vas. 

Vloga bo predvidoma obravnavana pred sodnikom vrhovnega sodišča na 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4 1NL 18. novembra 2020 („narok”). 
Vsi, ki menite, da bo imel Načrt za vas neželene učinke, lahko podate izjavo o nasprotovanju Načrtu na kateri koli stik zgoraj. 

Document links

Obvestilo za nosilca polic: pošta

Pravno obvestilo

VINO/hitre informacije
Predlogi

Postopek prenosa v skladu z Oddelkom VII

Useful links

About Lloyd’s (English Language Only)

The Independent Expert (English Language Only)

Document Library (English Language Only)