La 23 iunie 2016, majoritatea celor care au votat la referendum au votat ca Regatul Unit să părăsească UE. Procesul de ieșire a fost declanșat prin invocarea articolului 50 din Tratatul de la Lisabona, la 29 martie 2017. Regatul Unit și liderii UE au aprobat un acord privind retragerea Regatului Unit și al Irlandei de Nord din UE la 17 octombrie 2019 și acel acord a fost ratificat și a intrat în vigoare, iar Regatul Unit a părăsit UE la aceeași dată, 31 ianuarie 2020. 

Acordul include o perioadă de tranziție în cursul căreia va exista continuitate juridică și de reglementare între Regatul Unit și UE pe baza normelor existente de la data la care Regatul Unit părăsește UE până la expirarea acestei perioade. Se preconizează că perioada de tranziție se va încheia la 31 decembrie 2020. 

Anumiți asigurători din Regatul Unit care sunt membri Lloyd’s se bucură în prezent de drepturile de „transfer al desfășurării activității” în SEE pentru a permite gestionarea polițelor în Europa fără necesitatea unei autorizări suplimentare. 

Ca urmare a Brexit, se preconizează că transferul prezent al desfășurării activității în SEE va înceta la sfârșitul perioadei de tranziție, la 31 decembrie 2020. Prin urmare, Lloyd’s propune, în numele membrilor, să transfere anumite polițe de la membri către Lloyd’s Insurance Company S.A. („Lloyd’s Bruxelles”). Lloyd’s Bruxelles este o companie de asigurări înregistrată și reglementată în Belgia și este o filială deținută integral de Lloyd’s. 

Cu excepția cazului excluderii în mod specific, polițele (sau părți ale polițelor) care urmează să fie transferate în cadrul transferului propus sunt cele în care în totalitate sau o parte din riscul subscris la Lloyd’s este situat într-un stat SEE sau în care titularul poliței este rezident în SEE, astfel încât polița (sau o parte a poliței) nu poate fi gestionată post-Brexit din Regatul Unit fără a încălca cerințele legale sau de reglementare („Polițe de transfer”). Transferul propus va asigura că polițele de transfer pot fi gestionate în mod corespunzător după Brexit, inclusiv în ceea ce privește plata creanțelor. 

Dacă este aprobat de Înalta Curte din Anglia și Țara Galilor („Înalta Curte”), transferul propus nu va schimba termenii și condițiile niciunei polițe, cu excepția faptului că Lloyd’s Bruxelles va deveni asigurătorul și operatorul de date în ceea ce privește polițele de transfer. Transferul propus a fost conceput cu atenție pentru a se asigura că nu va schimba modul în care funcționează polițele. Titularii de polițe nu vor asista la nicio modificare administrativă directă ca urmare a transferului propus, iar procesul de revendicare a creanțelor și orice plăți care pot fi datorate în soluționarea unei creanțe valabile nu sunt, prin urmare, afectate de transferul propus. Dacă este aprobat de Înalta Curte, transferul propus se așteaptă să intre în vigoare la 30 decembrie 2020.

Cum să ne contactați
Pentru a vorbi cu un reprezentant Lloyd’s despre propuneri, vă rugăm să ne contactați pe Linia de informații: 
[+44 (0) 0800 000 00] (Telefoanele pentru toate țările sunt în curs de modificare). 
Reprezentanţii Lloyd’s pot răspunde la întrebări în engleză, olandeză, franceză, germană, italiană şi spaniolă. Pentru întrebări în toate celelalte limbi, este disponibilă și o facilitate de mesagerie vocală. 

Linia de asistență va fi deschisă de la 9.00 la 17.00 în zilele de luni până vineri, ora Regatului Unit (cu excepția sărbătorilor publice) până când schema va intra în vigoare la 30 decembrie 2020. 
Alternativ, vă rugăm să ne contactați în scris în orice limbă prin e-mail: 
enquiries@lloydsbrexittransfer.com 

Sau prin poștă: 
Lloyd’s Brexit Transfer 
PO Box 724 
BANGOR 
BT19 7WZ. 

Pentru toate întrebările care nu au legătură cu transferul, vă rugăm să contactați reprezentantul dvs. normal de pe piață, agentul de administrare, brokerul sau titularul acoperirii 

Cum să prezentați motive de îngrijorare
Orice persoană care consideră că ar fi afectată negativ de schema propusă are dreptul de a participa la audiere și a își exprima punctele de vedere fie în persoană, fie prin reprezentant. Pentru bunul mers al procesului, orice persoană care dorește să participe la audiere ar trebui să informeze Lloyd’s, în scris la adresa de mai sus, cât mai curând posibil și, de preferință, înainte de 11 noiembrie 2020, precizând motivul pentru care ar fi afectată negativ. 

Se anticipează că cererea va fi audiată în fața unui judecător al Înaltei Curți la 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4 1NL la 18 noiembrie 2020 („audiere”). 
Orice persoană care consideră că ar fi afectată negativ de schemă își poate prezenta punctul de vedere asupra schemei prin oricare dintre metodele de contact de mai sus. 

 

 

Document links

Notificarea titularului - Poștă

Notificare juridică

Întrebări frecvente / Referință rapidă
Propunerile
Procesul de transfer Partea VII


Useful links

About Lloyd’s (English Language Only)

The Independent Expert (English Language Only)

Document Library (English Language Only)