Den 23. juni 2016 stemte et flertall av de som stemte i folkeavstemningen at Storbritannia skulle forlate EU.Utgangen ble deretter utløst av påberopingen av artikkel 50 i Lisboatraktaten 29. mars 2017.  Storbritannia og EU-lederne godkjente en avtale om å trekke Storbritannia og Nord-Irland ut av EU 17. oktober 2019, og denne avtalen ble ratifisert og trådte i kraft, og Storbritannia forlot EU samme dag, 31. januar 2020. 

Avtalen innebærer en overgangsperiode hvor det vil være juridisk og lovpålagt kontinuitet mellom Storbritannia og EU på grunnlag av de eksisterende reglene fra datoen Storbritannia forlater EU til utløpet av en slik periode. Overgangsperioden forventes å slutte 31. desember 2020. 

Visse britiske forsikringsselskaper som er medlemmer av Lloyd's, har i dag EØS-passrettigheter som gjør det mulig å forvalte forsikringer i Europa uten behov for ytterligere tillatelse.    

Som en konsekvens av Brexit forventes dagens EØS-pass å opphøre ved slutten av overgangsperioden 31. desember 2020. Lloyd’s foreslår derfor på vegne av Medlemmene å overføre visse forsikringer fra Medlemmene til Lloyd’s Insurance Company S.A. («Lloyd’s Brussels»). Lloyd’s Brussels er et forsikringsselskap som er registrert og regulert i Belgia og er et heleid datterselskap av Lloyd’s. 

Med mindre spesifikt utelatt, er forsikringene (eller deler av forsikringene) som skal overføres under den foreslåtte overføringen, disse hvor hele eller deler av risikoen tegnet ved Lloyd’s er lokalisert i en EØS-stat eller hvor forsikringstakeren er bosatt i EØS, slik at forsikringen (eller deler av forsikringen) ikke kunne håndteres fra Storbritannia etter Brexit uten å bryte juridiske krav eller myndighetskrav («Overføring av forsikringer»).Den foreslåtte overføringen vil sikre at Overføring av forsikringer kan håndteres på en tilfredsstillende måte etter Brexit, også i forhold til betaling av krav.   

Dersom godkjent av High Court i England og Wales («britisk High Court»), vil den foreslåtte overføringen ikke endre vilkårene for noen forsikring, bortsett fra at Lloyd’s Brussels blir assurandør og behandlingsansvarlig i forbindelse med Overføring av forsikringer.Den foreslåtte overføringen er nøye utformet for å sikre at den ikke endrer hvordan forsikringene virker.Forsikringstakere vil ikke se noen direkte administrative endringer som følge av den foreslåtte overføringen, og prosessen for å gjøre krav og eventuelle utbetalinger som kan være forventet i forbindelse med avregning av et gyldig krav, vil ikke bli påvirket av den foreslåtte overføringen.Dersom det godkjennes av britisk High Court, forventes den foreslåtte overføringen å få virkning 30. desember 2020.

Hvordan kontakte oss
For å snakke med en representant for Lloyd’s om forslagene, vennligst kontakt oss på informasjonslinjen: 
[+44 (0) 0800 000 00] (Telefoner for alle fylker under vurdering). 
Lloyd's representanter kan besvare forespørsler på engelsk, nederlandsk, fransk, tysk, italiensk og spansk.  For forespørsler på alle andre språk finnes det også en telefonsvarertjeneste. 

Hjelpelinjen vil være åpen fra 9.00 til 17.00 mandag til fredag UK-tid (unntatt britiske helligdager) til Ordningen trer i kraft 30. desember 2020. 
Alternativt kan du kontakte oss skriftlig på alle språk via e-post: 
enquiries@lloydsbrexittransfer.com 

Eller per post: 
Lloyd’s Brexit Transfer 
PO Box 724 
BANGOR 
BT19 7WZ. 

For alle spørsmål som ikke har med overføringen å gjøre, vennligst kontakt din vanlige markedsrepresentant, managing agent, megler eller coverholder. 

Hvordan man fremlegge bekymringer
Enhver som mener at de vil bli negativt påvirket av den foreslåtte ordningen, har rett til å delta i høringen og uttrykke sine synspunkter, enten personlig eller ved representant.  Det ville bistå prosessen om noen som ønsker å delta i høringen kunne informere Lloyd’s, skriftlig på adressen ovenfor, så snart som mulig og helst før 11. november 2020, med begrunnelse for hvorfor de ville bli negativt påvirket.   

Søknaden skal høres i retten ved 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4 1NL den 18. november 2020 (Høringen).  
Enhver person som tror at de vil bli påvirket negativt av ordningen, kan komme med framstillinger om ordningen via en av kontaktmetodene ovenfor. 

 

Document links

Varsel til forsikringstaker - Post

Proklama

Forsikringstakers hurtigreferanse / ofte stilte spørsmål
Forslagene
Part VII Overføringsprosessen

Useful links

About Lloyd’s (English Language Only)

The Independent Expert (English Language Only)

Document Library (English Language Only)