„„Lloyd’s“ priėmė sprendimą atidėti projekto vykdomąją datą, kad užtikrintų, jog „Lloyd’s“, „Lloyd’s Europe“ ir rinkos dalyviai būtų pasirengę ir paskyrę maksimalų galimą laiką, kad užtikrintų sėkmingą šios esminės ir sudėtingos VII dalies perdavimo įgyvendinimą.

Dabar sankcijų nagrinėjimą numatoma surengti 2020 m. lapkričio 18 d., o projekto vykdomąją datą siūloma perkelti į 2020 m. gruodžio 30 d.

Žemiau pateikiamos kitos svarbiausios proceso datos.

2016 m. birželio 23 d. dauguma referendume balsavusių žmonių nubalsavo už tai, kad Jungtinė Karalystė pasitrauktų iš Europos Sąjungos. Pasitraukimo procesas buvo pradėtas pritaikius 2017 m. kovo 29 d. Lisabonos sutarties 50 straipsnį. Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos vadovai 2019 m. spalio 17 d. sudarė susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos. Susitarimas buvo patvirtintas ir įsigaliojo 2020 m. sausio 31 d. – tą pačią dieną, kai Jungtinė Karalystė išstojo iš ES.

Susitarimas apima pereinamąjį laikotarpį, per kurį Jungtinė Karalystė ir ES, remdamosi galiojančiomis taisyklėmis, užtikrins teisinį ir norminį tęstinumą nuo JK išstojimo iš ES dienos iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Numatoma, kad pereinamasis laikotarpis baigsis 2020 m. gruodžio 31 d.

Kai kurie Jungtinės Karalystės draudikai, kurie yra „Lloyd‘s“ nariai, šiuo metu turi EEE „pasų“ teises, pagal kurias gali tvarkyti draudimo sutartis Europoje be papildomo leidimo.

Numatoma, kad dėl „Brexito“, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, 2020 m. gruodžio 31 d., nustos galioti dabartinės EEE leidimų išdavimo taisyklės. Todėl „Lloyd‘sLloyd‘s Brussels kai kurias draudimo sutartis iš narių šalių į „Lloyd‘s Insurance Company“ S. A. (toliau – „Lloyd‘s Brussels“). „Lloyd‘s Brussels“ – tai Belgijoje įsteigta ir kontroliuojama bei visiškai „Lloyd‘s“ priklausanti dukterinė draudimo įmonė.

Išskyrus konkrečiai nurodytas draudimo sutartis, siūloma perkelti visas sutartis (arba jų dalys), pagal kurias „Lloyd‘s“ apdrausta rizika arba jos dalis yra EEE valstybėje arba draudėjas gyvena EEE ir draudimo sutarties (ar jos dalies) po „Brexito“ nebus galima tvarkyti iš Jungtinės Karalystės nepažeidžiant teisinių ar norminių reikalavimų (toliau – perkeliamos draudimo sutartys). Siūlomas perkėlimas užtikrins, kad perkeliamos draudimo sutartys būtų tinkamai tvarkomos po „Brexito“, įskaitant su jomis susijusių reikalavimų apmokėjimą.

Dėl siūlomo perkėlimo, jei jį patvirtins Anglijos ir Velso Aukštesnysis Teisingumo Teismas (toliau – Aukštesnysis Teisingumo Teimas), draudimo sutarčių sąlygos nesikeis, išskyrus tai, kad „Lloyd‘s Brussels“ taps draudiku ir duomenų valdytoju perkeliamų draudimo sutarčių atžvilgiu. Siūlomas perkėlimas buvo kruopščiai parengtas, siekiant užtikrinti, kad dėl jo nesikeistų draudimo sutarčių veikimo principai. Dėl siūlomo perkėlimo draudėjai nepatirs jokių tiesioginių administracinių pokyčių, todėl nesikeis ir reikalavimų teikimo bei jų apmokėjimo procesas. Tikimasi, kad patvirtinus Aukštesniajam Teisingumo Teismui, siūlomas perkėlimas įsigalios 2020 m. gruodžio 30 d.

Kaip su mumis susisiekti

enquiries@lloydsbrexittransfer.com

0044 190 494 7001

Arba paštu:
Lloyd’s Brexit Transfer
PO Box 274
BANGOR
BT19 7WZ.

Visais klausimais, nesusijusiais su perkėlimu, susisiekite su įprastu rinkos atstovu, sindikato valdytoju, brokeriu arba draudimo įgaliotiniu.

Kaip pateikti klausimus
Visi, kas mano, kad siūloma programa turės jiems neigiamos įtakos, turi teisę atvykti į teismo posėdį ir asmeniškai arba per atstovą pateikti prieštaravimą dėl siūlomo perkėlimo. Būtų lengviau, jei visi, norintys dalyvauti teismo posėdyje, kuo greičiau, pageidautina iki 2020 m. lapkričio 11 d., raštu informuotų „Lloyd‘s“ pirmiau nurodytu adresu, nurodydami priežastis, kodėl perkėlimas turės jiems neigiamą poveikį. 

Numatoma, kad paraiška bus nagrinėjama 2020 m. lapkričio 18 d. Aukštesniojo Teisingumo Teismo teisėjo, adresu 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4 1NL (toliau – „teismo posėdis“). 
Visi, kurie mano, kad patirs nuostolių dėl programos, gali pareikšti savo nuomonę apie programą bet kuriuo iš pirmiau nurodytų būdų. 

 

Document links

Pranešimas draudėjams paštu

Teisinė informacija

DUK / greita nuoroda
Pasiūlymai
Perkėlimo pagal VII dalį procesas

Useful links

About Lloyd’s (English Language Only)

The Independent Expert (English Language Only)

Document Library (English Language Only)