2016. gada 23. jūnijā lielākā daļa cilvēku, kuri piedalījās referendumā, balsoja par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES. Pēc tam 2017. gada 29. martā atbilstoši Lisabonas līguma 50. pantam tika uzsākta izstāšanās procesa īstenošana. 2019. gada 17. oktobrī Apvienotās Karalistes un ES vadītāji noslēdza vienošanos par Apvienotās Karalistes un Ziemeļīrijas izstāšanos no ES. Šī vienošanās tika ratificēta un stājās spēkā līdz ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES, proti, 2020. gada 31. janvārī. 

Šī vienošanās ietver pārejas periodu, kura laikā starp Apvienoto Karalisti un ES pastāv tiesiska un normatīva nepārtrauktība, pamatojoties uz noteikumiem, kas ir spēkā no Apvienotās Karalistes izstāšanās brīža līdz minētā perioda beigām. Tiek plānots, ka pārejas periods beigsies 2020. gada 31. decembrī. 

Noteiktām Apvienotās Karalistes apdrošināšanas sabiedrībām, kas ir Lloyd’s Biedri, pašlaik ir tiesības izmantot EEZ piešķirto atļauju pārvaldīt polises Eiropas ietvaros bez nepieciešamības saņemt papildu atļaujas. 

Tiek plānots, ka Brexit ietvaros pašreizējā EEZ atļauja pārstās būt spēkā līdz ar pārejas perioda beigām, proti, 2020. gada 31. decembri. Tāpēc Lloyd’s ierosina Biedru vārdā nodot noteiktas Biedru polises sabiedrībai Lloyd’s Insurance Company S.A. („Lloyd’s Brussels”). Lloyd’s Brussels ir Beļģijā reģistrēta un regulēta apdrošināšanas sabiedrība, kas ir pilnībā Lloyd’s piederošs meitasuzņēmums. 

Ja vien nav noteikti īpaši izņēmumi, nodošanas procedūras ietvaros nododamas tādas polises (vai polišu daļas), kur viss vai daļa no Lloyd’s parakstītā riska atrodas EEZ valstī vai kur apdrošinājuma ņēmējs ir EEZ rezidents, kā dēļ Apvienotā Karaliste nevarētu pārvaldīt polisi (vai tās daļu) pēc Brexit, nepārkāpjot juridiskās vai regulatīvās prasības („nododamās polises”). Ierosinātā nodošana garantēs to, ka pēc Brexit būs iespējams atbilstoši pārvaldīt nododamās polises, tostarp saistībā ar prasību apmaksu. 

Ja to apstiprinās Anglijas un Velsas Augstākā tiesa („Augstā tiesa”), ierosinātā nodošana neietekmēs nevienas polises noteikumus, izņemot to, ka Lloyd’s Brussels kļūs par nododamo polišu apdrošinātāju un datu pārzini. Ierosinātā nodošana ir rūpīgi izstrādāta, lai nodrošinātu, ka tā neietekmē polišu darbību. Ierosinātās nodošanas ietvaros apdrošinājuma ņēmēji nemanīs tiešas administratīvās izmaiņas, un šī ierosinātā nodošana neietekmē prasību iesniegšanas procesu un jebkādus maksājumus, kas veicami saistībā ar derīgas prasības nokārtošanu. Ja Augstā tiesa apstiprinās ierosināto nodošanu, sagaidāms, ka tā stāsies spēkā 2020. gada 30. decembrī.

Kā sazināties ar mums
Lai runātu ar Lloyd’s pārstāvi par minēto ierosinājumu, lūdzu, zvaniet uz mūsu informatīvās tālruņa līnijas numuru: 
[+44 (0) 0800 000 00] (visu valstu tālruņa numuri vēl tiek pārskatīti). 
Lloyd’s pārstāvji var atbildēt uz pieprasījumiem angļu, nīderlandiešu, franču, vācu, itāļu un spāņu valodā. Uzziņām citās valodās pieejama arī balss pasta funkcija. 

Palīdzības dienests būs pieejams no pirmdienas līdz piektdienai (izņemot svētku dienās), no 9.00 līdz 17.00 pēc Apvienotās Karalistes laika līdz brīdim, kad plāns stāsies spēkā 2020. gada 30. decembrī. 
Varat arī sazināties ar mums, rakstot e-pasta ziņojumu jebkādā valodā uz adresi: 
enquiries@lloydsbrexittransfer.com 

vai nosūtot ziņojumu pa pastu uz adresi: 
Lloyd’s uzņēmējdarbības nodošana saistībā ar Brexit 
PO Box 724 
BANGOR 
BT19 7WZ. 

Lai iegūtu tādu informāciju, kas nav saistīta ar uzņēmējdarbības nodošanu, lūdzu, sazinieties ar savu ierasto tirgus pārstāvi, apdrošināšanas aģentu, starpnieku vai apdrošināšanas seguma nodrošinātāju. 

Kā izteikt bažas
Ikvienai personai, kurai šķiet, ka ierosinātais Plāns varētu to nelabvēlīgi ietekmēt, ir tiesības apmeklēt Tiesas sēdi un personīgi vai ar sava pārstāvja starpniecību izteikt savu viedokli. Process tiktu atvieglots, ja ikviena persona, kas vēlas apmeklēt sēdi, informētu Lloyd’s pēc iespējas ātrāk un vēlams līdz 2020. gada 11. novembrim, rakstot uz iepriekš norādīto adresi un norādot iemeslu, kāpēc tā tiktu negatīvi ietekmēta. 

Tiek plānots, ka pieteikumu izskatīs Augstajā tiesā, kuras adrese ir 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4 1NL 2020. gada 18. novembrī („Tiesas sēde”). 
Ikvienai personai, kurai šķiet, ka Plāns varētu to nelabvēlīgi ietekmēt, ir tiesības izteikt par to savus apsvērumus, izmantojot kādu no iepriekš norādītās kontaktinformācijas iespējām. 

Paziņojums apdrošinājuma ņēmējam – pa pastu

Juridisks paziņojums

BUJ / ātrās uzziņas
Ierosinājumi
Nodošanas procesa VII daļa

Useful links

About Lloyd’s (English Language Only)

The Independent Expert (English Language Only)

Document Library (English Language Only)

Document links