Ghlac Lloyd's an cinneadh chun dáta éifeachtach na scéime a mhoilliú ar mhaithe lena chinntiú go bhfuil Lloyd's, Lloyd's Europe agus rannpháirtithe an mhargaidh ullamh, agus go dtugtar dóibh an chuid is mó ama ar fàil chun cur i bhfeidhm rathúil an aistrithe substainteach agus casta Chuid VII a chinntiú.

Tá Éisteacht an Cheadaithe sa sceideal anois i gcomhair 18 Samhain 2020 agus moltar go mbogfar dáta Éifeachtach na Scéime anois chuig 30 Nollaig 2020.

Tá dátaí tábhachtacha eile don phróiseas ar taispeáint thíos.

Ar an 23 Meitheamh 2016, chaith formhór na ndaoine vóta sa reifreann, go bhfágfaidh an RA an AE. Tosaíodh an phróiseas imeachta le gair Airteagail 50 don Conradh Liospóin ar an 29 Márta 2017. Thug ceannairí an RA agus an AE tacaíocht don Aontú ar Imeacht an Ríocht Aontaithe agus Tuaisceart na hÉireann ón AE ar an 17 Deireadh Fómhair 2019 agus daingníodh an Aontú sin agus cuireadh i bhfeidhm é agus d’fhág an RA an AE ar an dáta céanna, 31 Eanáir 2020.

Tá idirthréimhse san áireamh sa Chomhaontú ina mbeidh leanúnachas dleathach agus rialaitheach idir an RA agus an AE ar bhonn na rialacha reatha ón dáta a bhfágann an RA an AE go dtí deireadh an tréimhse. Ceapfar go gcríochnóidh an idirthréimhse ar an 31 Nollaig 2020.

Baineann árachóir áirithe an RA atá mar bhaill Lloyd’s, tairbhe as cearta “pas” LEE chun polasaithe a chur ar chumas le bheith bainistithe laistigh don Eoraip gan tuilleadh údarás.

Mar iarmhairt ar imeacht an RA ón Aontas Eorpach, measfar go gcríochnóidh an pas ag deireadh na hidirthréimhse ar an 31 Nollaig 2020. Tá Lloyd’s ag moladh, ar son na baill, polasaithe áirithe a aistriú ó na Baill chuig Lloyd’s Insurance Company S.A. (“Lloyd’s Brussels”). Is comhlacht árachais é Lloyd’s Brussels atá mar comhlacht corpraithe agus rialaithe sa Bhruiséil agus is fochomhlacht de cuid Lloyd’s é.

Seachas má fhágtar amach go sonrach iad, is iad na polasaithe (nó codanna dóibh) atá le bheith aistrithe ná iad sin atá go hiomlán nó mar chuid de riosca frithgheallta ag Lloyd’s agus lonnaithe i stáit LEE nó áit ina bhfuil an sealbhóir polasaí ina cónaí san LEE, mar sin ní féidir leis an bpolasaí (nó cuid den pholasaí) a bheith faoi bhainistíocht tar éis na Breatimeachta ón RA gan riachtanais dleathach nó rialaitheach a bhriseadh (Polasaithe Aistrithe”). Cinnteoidh an t-aistriú molta go mbeidh Polasaithe á nAistriú á mbainistiú go géilliúil tar éis na Breatimeachta, i dtaca le íocaíocht éilimh.

Más rud é go bhfuil sé ceadaithe ag Ardchúirte na Sasana agus na Breataine Bige (“Ardchúirt”)an t-aistriú molta, ní athróidh na téarmaí agus coinníollacha do pholasaí ar bith, seachas go mbeidh Lloyd’s Brussels mar árachóir agus Rialaitheoir Sonraí i dtaca le Polasaithe atá á n-aistriú. Dearaíodh an t-aistriú atá molta go cúramach chun a chinntiú nach n-athróidh sé an dóigh a n-oibríonn polasaithe. Ní fheicfidh sealbhóirí polasaí aon athrú riarthach díreach mar thoradh don aistriú molta agus ní rachaidh an t-aistriú molta i bhfeidhm ar an phróiseas chun éileamh a dhéanamh agus aon íocaíochtaí atá iníoctha i réiteach éileamh bailí. Más rud é go bhfuil sé ceadaithe ag an Ardchúirt, measfar go dtiocfaidh an t-aistriú molta i bhfeidhm ar an 30 Nollaig 2020

An dóigh le teagmháil a dhéanamh linn


enquiries@lloydsbrexittransfer.com

00800 6699 1669

Nó postáil:
Lloyd’s Brexit Transfer
PO Box 274
BANGOR
BT19 7WZ.

Fá choinne ceisteanna nach bhfuil bainte leis an aistriú, gabh i dteagmháil le gnáth gníomhaí margaidh, Brocaire nó sealbhóir an Chlúdaigh.

An dóigh le Buaireamh a chur in iúl
Aon duine a chreideann go rachaidh an t-aistriú molta seo i bhfeidhm orthu go dochrach, tá an ceart acu dul chuig an éisteacht Ardchúirte agus agóid a dhéanamh in éadan an aistrithe molta, iad féin nó ag ionadaí. Cuideoidh sé leis an bpróiseas más féidir le haon duine atá ag iarraidh dul chuig an éisteacht Lloyd’s a chur ar an eolas, i bhfoirm scríofa ag an seoladh thuas, chomh luath agus is féidir agus roimh 11 Samhain 2020, agus anfáth ina mbeidh droch-thionchar orthu a leagan amach.

Tá súil go ggcloisfear an tIarratas os comhair Bhreitheamh de chuid na hArdchúirte ag 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4 1NL ar an 18 Samhain 2020 (an “Éisteacht”).
Tá cead ag aon duine a shíleann go mbeidh droch-thionchar aige mar gheall ar an Scéim aighneachtaí a dhéanamh faoin Scéim  ar na modhanna cumarsáide thuas.

Document links

Fógra Sealbhóir Polasaí - Postáil

Fógra Dlíthiúil

CCanna / Tagairt Gasta
Na Tairiscintí
Próiseas Aistrithe Cuid VII

Useful links

About Lloyd’s (English Language Only)

The Independent Expert (English Language Only)

Document Library (English Language Only)