Lloyd’s on päättänyt lykätä kaavion voimaantulopäivämäärän varmistaakseen, että Lloyd's, Lloyd's Europe ja markkinaosallistujat ovat valmiita ja omaavat mahdollisimman paljon aikaa tämän oleellisen ja monimutkaisen Osan VII siirron menestyksekkääseen toteuttamiseen.

Pakotteiden käsittely oikeudessa on nyt aikataulutettu 18:nnelle marraskuuta 2020, ja on ehdotettu, että kaavion voimaantulopäivämäärä siirretään 30:nnelle joulukuuta 2020.

Muut oikeudenkäynnin avainpäivämäärät esitetään jäljempänä.

23.06.2016 enemmistö äänesti kansanäänestyksessä, että Iso-Britannia poistuu EU:sta. Poistumisprosessi käynnistettuun sittemmin vetoamalla Lissabonin sopimuksen 29.03.2017 artiklaan 50. Iso-Britannian ja EU:n johtajat allekirjoittivat Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin vetäytymissopimuksen 17.10.2019 ja sopimus ratifioitiin ja astui voimaan, jolloin Iso-Britannia jätti EU:n samana päivänä 31.01.2020.

Sopimus sisältää siirtymäajan Ison-Britannian poistumisesta EU:sta aina siihen asti kuin tämä aika päättyy, minkä aikana Ison-Britannian ja EU:n välillä on laillista ja lainsäädännöllistä jatkuvuutta jo voimassaolevien säännösten nojalla. Siirtymäajan oletetaan loppuvan 31.12.2020.

Tietyt Iso-Britannialaiset vakuutusyhtiöt, jotka ovat LLoyd's:n jäseniä nauttivat tällä hetkellä ETA-alueen passitusoikeuksia mahdollistaakseen vakuutusten hallinnoinnin Euroopassa ilman erillistä autorisaatiota.

Brexit:n seurauksena nykyisen ETA-passituksen odotetaan loppuvan siirtymäajan lopussa 31.12.2020. Lloyd's ehdottaa näin ollen jäsentensä puolesta tiettyjen vakuutusten siirtoa jäseniltä Lloyd's Insurance Company S.A. alle ("Lloyd's Brussels"). Lloyd's Brussels on vakuutusyhtiö, joka on yhtiöitetty ja säännelty Belgiassa ja on kokonaan Lloyd's:n omistama tytäryhtiö.

Mikäli ei erikseen poissuljettu siirrettävät vakuutukset (tai vakuutusten osat) ehdotetussa siirrossa ovat ne, joissa kaikki tai osa Lloyd's:n allekirjoittamista vakuutuskohteista ovat ETA-alueella tai joissa vakuutuksenhaltija on ETA-alueella residentti siten, että vakuutusta (tai osaa siitä) ei voitaisi hallita Brexit:n jälkeen Isosta-Britanniasta käsin rikkomatta lain tai säädöksen vaatimuksia ("Vakuutusten siirtäminen"). Ehdotettu siirto varmistaa, että vakuutusten siirtoa voidaan laillisesti hallita Brexit:n jälkeen mukaanlukien vahinkoilmoitusten maksaminen.

Mikäli hyväksytty Englannin ja Walesin korkean oikeuden toimesta ("Korkea oikeus"), ehdotettu siirto ei muuta vakuutuksen ehtoja muutoin kuin siltä osin että vakuuttajaksi ja tiedonhaltijaksi tulee Lloyd's Bryssel koskien vakuutuksen siirtoa. Ehdotettu siirto on suunniteltu huolellisesti varmistamaan sitä, ettei vakuutusten toimiminen muutu millään lailla. Vakuutuksenottaja ei näe mitään suoraa hallinnollista eroa tämän ehdotetun siirron tuloksena ja vahinkoilmoitusten tekoprosessi ja kaikki sovitelua odottavat pätevän vahinkoilmoituksen mukaiset maksut pysyvät näin ollen ennallaan ehdotetusta siirrosta huolimatta.  Ehdotetun siirron odotetaan tapahtuvan 30. joulukuuta .2020, mikäli Korkea oikeus sen hyäksyy.

Kuinka ottaa meihin yhteyttä

enquiries@lloydsbrexittransfer.com

990800 6699 1669 

Tai kirjeitse:
Lloyd’s Brexit Transfer
PO Box 274
BANGOR
BT19 7WZ.

Muissa asioissa, jotka eivät koske siirtoa, voitte ottaa yhteyttä normaaliin tapaan markkinaedustajaan, hallinta-agenttiin, meklariin tai säilyttäjään.

Kuinka ottaa esiin huolenaiheet
Kuka tahansa, joka uskoo että ehdotettu ohjelma vaikuttaa heihin kielteisesti on oikeutettu ottamaan osaa kuulemiseen ja ilmaista näkemyksensä joko henkilökohtaisesti tai edustajan toimesta.   Jotta prosessi helpottuisi, jokainen joka toivoo tulevansa kuulluksi ilmoittaisi niin pian kuin mahdollista ja mieluiten ennen 11.marraskuuta 2020 Lloyd's:lle kirjallisesti aikomuksestaan ylläolevaan osoitteeseen ilmaisten syyn, miksi ohjelma vaikuttaa heihin kielteisesti.   

Hakemuksen ennakoidaan tulevan kuulluksi korkean oikeuden tuomarin edessä osoitteessa 7 Rolls Building, Fetter Lane, Lontoo, EC4 1NL päivämäärällä 18. marraskuuta 2020 ("Kuuleminen").  
Jokainen, joka uskoo että ohjelma vaikuttaa heihin kielteisesti voi tehdä esityksiä ohjelmasta millä tahansa yllä olevista yhteydenottotavoista. 

Document links

Ilmoitus vakuutuksenottajalle - Viesti

Oikeudellinen ilmoitus

Pikaopas
Ehdotukset

Osa VII siirtoprosessi

Useful links

About Lloyd’s (English Language Only)

The Independent Expert (English Language Only)

Document Library (English Language Only)