Lloyd’s je donio odluku o odgađanju važećeg datuma stupanja na snagu ovog programa kako bi se osiguralo da su Lloyd’s, Lloyd’s Europe i sudionici tržišta spremni te im je na raspolaganju maksimalna količina vremena da osiguraju uspješnu provedbu ovog značajnog i složenog prijenosa Dijela VII.

Ročište o sankcijama sada je zakazano za 18. studenog 2020., a predloženo je da se datum stupanja na snagu ovog programa prebaci na 30. prosinca 2020.

U nastavku su prikazani drugi ključni datumi procesa.

Većina onih koji su na referendumu 23. lipnja 2016. glasovali za izlazak Ujedinjene Kraljevine iz EU. Proces izlaska tada je pokrenut pozivom na članak 50. Lisabonskog ugovora 29. ožujka 2017. Ujedinjena Kraljevina i čelnici EU-a 17. listopada 2019. potvrdili su sporazum o izlasku Ujedinjene Kraljevine i Sjeverne Irske iz EU-a te je taj sporazum ratificiran i stupio na snagu, a Ujedinjena Kraljevina napustila je EU na isti datum, 31. siječnja 2020.

Sporazum uključuje prijelazno razdoblje tijekom kojeg će postojati pravni i regulatorni kontinuitet između Ujedinjene Kraljevine i EU-a na temelju postojećih pravila od datuma izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU-a do isteka tog razdoblja. Očekuje se da će prijelazno razdoblje završiti 31. prosinca 2020. godine.

Neki britanski osiguranici koji su Lloydovi članovi trenutno uživaju prava EGP-a na „putovnice“ kako bi se omogućilo upravljanje policama unutar Europe bez potrebe za daljnjim odobrenjem.

Zbog Brexita očekuje se da će sadašnja putovnica EGP prestati na kraju prijelaznog roka 31. prosinca 2020. godine. Lloyd’s stoga predlaže, u ime zastupnika, da se određene police sa zastupnika prenesu na Lloyd’s Insurance Company S.A. („Lloyd’s Brussels”). Lloyd's Brussels je osiguravajuće društvo koje je osnovano i podliježe zakonodavstvu Belgije, i podružnica je u potpunom vlasništvu tvrtke Lloyd's.

Osim ako nije izričito isključeno, police (ili dijelovi polica) koji se prenose u okviru predloženog prijenosa su one u kojima se sav ili dio rizika ugovorenog u tvrtki Lloyd's nalazi u državi EGP-a ili u kojoj imatelj police ima prebivalište u EGP-u, tako da se policom (ili dijelom police) nakon Brexita ne može upravljati iz Ujedinjene Kraljevine bez kršenja zakonskih ili regulatornih zahtjeva („Police prijenosa”). Predloženi prijenos osigurat će da se policama prijenosa može usklađeno upravljati nakon Brexita, uključujući i u pogledu plaćanja potraživanja.

Ako ga odobri Visoki sud Engleske i Walesa („Visoki sud”), predloženi prijenos neće promijeniti uvjete i odredbe nijedne police, osim što će Lloyd’s Brussels postati osiguravatelj i kontrolor podataka u pogledu pravila prijenosa. Predloženi prijenos pažljivo je osmišljen kako bi se osiguralo da neće promijeniti način funkcioniranja police. Imatelji police neće vidjeti nikakve izravne administrativne promjene kao posljedicu predloženog prijenosa, a predloženi prijenos neće utjecati na postupak podnošenja zahtjeva i bilo kakvih isplata koje bi mogle biti dospjele u podmirivanju važećeg potraživanja. Ako Visoki sud odobri predloženi prijenos, očekuje se da će datum stupanja prijenosa na snagu biti 30. prosinca 2020.

Kako nas kontaktirati


enquiries@lloydsbrexittransfer.com

0800 222 985

Ili poštom:
Lloyd’s Brexit Transfer
PO Box 274
BANGOR
BT19 7WZ.

Za sve upite koji nisu povezani s prijenosom, molimo kontaktirajte svog uobičajenog predstavnika tržišta, agenta za upravljanje, brokera ili nositelja pokrića.

Kako izraziti svoju zabrinutost
Svaka osoba koja smatra da bi mogla biti oštećena predloženom shemom ima pravo sudjelovati na saslušanju i izraziti svoja stajališta, bilo osobno ili putem predstavnika. Procesu bi od pomoći bilo kad bi svatko tko želi prisustvovati saslušanju o tome obavijestio Lloyd's, u pisanom obliku na gore navedenu adresi, što je prije moguće i po mogućnosti prije 11. studenoga 2020., navodeći razloge zašto bi bio oštećen. 

Očekuje se da će se zahtjev saslušati pred sucem Visokog suda u zgradi 7 Rolls, Fetter Lane, London, EC4 1NL 18. studenoga 2020. godine („saslušanje”). 
Sve osobe koje vjeruju da će biti oštećene shemom mogu izjavu o shemi dostaviti putem bilo koje od gore navedenih načina kontaktiranja. 

 

Document links

Obavijest za imatelja police – pošta

Pravna uputa

Česta pitanja/brzi pregled
Prijedlozi
Proces prijenosa dijela VII

Useful links

About Lloyd’s (English Language Only)

The Independent Expert (English Language Only)

Document Library (English Language Only)