На 23 юни 2016 г. голяма част от хората, гласували на референдума, гласуваха за излизане на Обединеното кралство от ЕС. След това процесът на напускане беше задействан от позоваването на член 50 от Договора от Лисабон на 29 март 2017 г. Лидерите на Обединеното кралство и на ЕС одобриха Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство и Северна Ирландия от ЕС на 17 октомври 2019 г. и това споразумение беше ратифицирано и влезе в сила, а Великобритания напусна ЕС на същата дата, 31 януари 2020 г. 

Споразумението включва преходен период, през който ще има правна и регулаторна приемственост между Обединеното кралство и ЕС въз основа на съществуващи правила от датата на излизане на Обединеното кралство от ЕС до изтичането на този период. Очаква се преходният период да приключи на 31 декември 2020 г. 

Някои застрахователи от Обединеното кралство (UK), които са Членове на Lloyd’s, понастоящем се ползват от правата за паспорт на ЕИП, за да може застрахователните полици да се управляват в Европа, без да е необходимо допълнително разрешение. 

Като следствие от „Brexit“ се очаква настоящото издаване на паспорти от ЕИП да бъде спряно в края на преходния период на 31 декември 2020 г. Следователно Lloyd's предлага от името на Членовете да прехвърли определени полици от Членовете към Lloyd’s Insurance Company S.A. („Lloyd’s Brussels”). Lloyd's Brussels е застрахователно дружество, регистрирано и регулирано в Белгия и е дъщерно дружество, изцяло притежавано от Lloyd's. 

Освен ако не е изрично изключено, полиците (или части от полиците), които трябва да бъдат прехвърлени, съгласно предложения трансфер, са тези, при които целият или част от риска, поет от Lloyd's, се локализира в държава от ЕИП или където притежателят на полиците пребивава в ЕИП, така че полица (или част от полица) не може да бъде управлявана от Обединеното кралство след Brexit, без нарушаване на законовите или регулаторни изисквания („Полици за прехвърляне“). Предложеният трансфер ще гарантира, че Полиците за прехвърляне може да бъдат управлявани съвместно след Brexit, включително във връзка с плащането на искове. 

Ако бъде одобрен от Върховния съд на Англия и Уелс („Върховен съд“), предложеният трансфер няма да промени сроковете и условията на която и да е полица, освен това, че Lloyd’s Brussels ще стане застраховател и администратор на лични данни по отношение на Полиците за прехвърляне. Предложеният трансфер е внимателно проектиран, за да се гарантира, че той няма да промени начина, по който полиците функционират. Притежателите на полици няма да видят пряка административна промяна в резултат на предложения трансфер и процесът на предявяване на искове и всички плащания, които може да се дължат при уреждане на валиден иск, няма да бъдат засегнати от предложения трансфер. Ако бъде одобрен от Върховния съд, предложеният трансфер се очаква да влезе в сила на 30 декември 2020 г.

Как да се свържете с нас
За да говорите с представител на Lloyd's относно предложенията или да възразите, моля, свържете се с нас на информационната линия: 
[+44 (0) 0800 000 00] (Телефони за всички държави, които се разглеждат). 
Нашият екип може да отговори на запитвания на английски, холандски, френски, немски, италиански и испански език. За запитвания на всички други езици е на разположение и уредба за гласова поща. 

Линията за помощ ще бъде отворена от 9.00 до 17.00 часа в понеделник до петък в Обединеното кралство (без официални празници) до влизането в сила на Схемата на 30 декември 2020 г. 
Като алтернатива, моля, свържете се с нас писмено на всеки език по имейл: 
enquiries@lloydsbrexittransfer.com 

или по пощата: 
Lloyd’s Brexit Transfer 
PO Box 724 
BANGOR 
BT19 7WZ. 

За всички запитвания, които не са свързани с прехвърлянето, моля, свържете се с Вашия регулярен представител на пазара, управляващ агент, брокер или притежател на полици. 

Как да повдигате въпроси
Всяко лице, което вярва, че би било неблагоприятно засегнато от предложената Схема, има право да присъства на съдебното изслушване и да изрази възгледите си лично или чрез представител. Би подпомогнало процеса, ако някой, който желае да присъства на изслушването, би могъл да информира Lloyd's писмено на адреса по-горе възможно най-скоро и за предпочитане преди 11 ноември 2020 г., като посочи причината, поради която би бил засегнат неблагоприятно. 

Очаква се заявлението да бъде разгледано пред съдия на Върховния съд на адрес: 7 Rolls Building, Fetter Lane, Лондон, EC4 1NL на 18 ноември 2020 г. („Съдебното изслушване"). 
Всеки човек, който вярва, че би бил неблагоприятно засегнат от Схемата, може да представи становища по Схемата чрез някой от горепосочените методи за контакт. 

 

Document links

Известие на притежателя на полица – Публикуване

Правно предизвестие

Често задавани въпроси/Бърза справка
Предложенията
Процесът на прехвърляне Част VII

Useful links

About Lloyd’s (English Language Only)

The Independent Expert (English Language Only)

Document Library (English Language Only)